บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS

เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS เป็นอุปกรณ์สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้สฉุกเฉินให้ในกรณีไฟดับ,ไฟตก,ไฟกระชาก หรือปัญหาไฟฟ้าผิดปกติอื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อพ่วงกับเครื่องสำรองไฟฟ้าเกิดความเสียหาย ซึ่งการจ่ายไฟของเครื่องสำรองไฟนั้น จะทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้อย่างราบลื่นไม่สะดุดเมื่อต้องการกับปัญหาไฟฟ้าผิดปกติ

 

ชื่อย่อของ UPS คือ (Uninterruptible Power Supply) คือเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้คงที่และจ่ายไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็นเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ และจ่ายไฟฟ้าสำรองเมื่อไฟดับ และพอนานๆไปเนื่องจากคำเรียกนั้นยาวไปจึงเหลือเพียง เครื่องสำรองไฟฟ้า หรือ UPS

การทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS

เครื่องสำรองไฟฟ้าจะทำการรับกระแสไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นกระแสไฟฟ้าดี หรือกระแสไฟฟ้าไม่ดี เครื่องสำรองไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าดีและทำการจ่ายไฟให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องสำรองไฟฟ้าอยู่เพื่อป้องกันความเสียหายให้แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อทำเกิดเหตุการณ์ผิดปกติกับกระแสไฟฟ้า เครื่องสำรองไฟฟ้าจะทำการจ่ายไฟทดแทนโดยทันที

ส่วนประกอบของเครื่องสำรองไฟฟ้า

1.เครื่องประจุแบตเตอรี่ (Charger) หรือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจาก AC มาเป็น DC (Rectifier) มีหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าจากระบบจ่ายไฟและแปลงเป็น DC และนำกระแสไฟฟ้านั้นเก็บไว้ที่แบตเตอรี่
2.เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า หรือ (Inverter) ทำหน้าที่รับประแสไฟฟ้า DC จากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ มาแปลงเป็น AC เพื่อใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็คทรนิคสผืจำกัด
3.แบตเตอรี่ (Battery) ทำหน้าที่เก็บพลังงานสำรองให้กับ UPS หรือ เครื่องสำรองไฟ ของเรา ในกรณีที่เกิดเหตุการไม่ปกติกับไฟฟ้าเช่น ไฟดับ แบตเตอรี่จะทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้า DC ให้กับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ในกรณีที่ไม่สามารถรับประแสไฟฟ้า AC จากระบบจ่ายปกติได้
4.ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer) มีหน้าที่ในการปรับกระแสไฟฟ้าของเครื่องสำรองไฟฟ้า ให้คงที่ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

ประโยชน์ของ UPS
UPS เครื่องสำรองไฟ สามารถช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคจากเหตุการณ์กระแสไฟผิดปกติได้ ซึ่งกระแสไฟที่ผิดปกติในแต่ละประเภทจะก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าได้

โดย UPS หรือ เครื่องสำรองไฟฟ้า มีหน้าที่ป้องกันดังนี้
-เครื่องสำรองไฟฟ้าจะจ่ายพลังงานสำรองให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุไฟดับหรือไฟตก ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถเซฟข้อมูลงาน และปิดคอมพิวเตอร์ทัน เพื่อป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์เสียหาย

 

กลับ