บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

UPS คือ ?

     

 

     UPS ย่อมาจากคำว่า Uninterruptible Power Supply คือ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า

ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น ไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก เหมาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการกระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ซึ่ง UPS ได้มีการออกแบบใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ในสมัยก่อนเราใช้งาน UPS เป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษเพื่อแก้ไขคุณภาพกำลังไฟฟ้า (Power Quality)

โดยมักจะมีการใช้เฉพาะงานที่จำเป็น เช่น ในระบบเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ ในเครื่องมือแพทย์ ในเครื่องมือวัดเก็บค่าที่ใช้เวลานาน เป็นต้น

และยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากนักเนื่องจากราคาสูง แต่ในปัจจุบันซึ่งนับได้ว่าเป็นยุคไอที ได้มีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากในระบบบริษัท

และ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตามบ้านกันมากขึ้น อีกทั้งปัจจัยทางด้านราคาที่ค่อนข้างต่ำของ UPS ในปัจจุบัน ยิ่งส่งเสริมให้ความต้องการใช้งาน UPS มีเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นเมื่อพูดถึงคำว่า UPS เรากล่าวได้ว่าแทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จัก แต่สำหรับโครงสร้างและการทำงานของ UPS ยังไม่เป็นที่รู้กันมากนัก

ส่วนประกอบของ UPS

1. Charger ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าจากกระแสสลับ ( AC ) ให้เป็นกระแสตรง ( DC) ซึ่งในการแปลงนี้ปัญหาต่าง ๆ
จะถูกขจัดไปส่วนหนึ่งใช้ในการประจุแบตเตอรี่ อีกส่วนหนึ่งจะจ่ายไปยังภาค Inverter
2. Battery ทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าในรูปแบบกระแสตรง ( DC )
เพื่อเตรียมพร้อมในกรณีที่ไฟฟ้าดับ
3. Inverter ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรง ( DC ) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ( AC )
ซึ่งจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ( AC ) ที่มีคุณภาพสูง มีเสถียรภาพที่ดี เมื่อไฟฟ้าดับภาค Inverter
จะได้รับไฟฟ้ากระแสตรง( DC ) จากแบตเตอรี่แทนภาค Charger โดยทันที
ทำให้ไฟฟ้าทางด้านขาออกมีความต่อเนื่องตลอดเวลา

UPS แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้

1. Off Line (standby) UPS เป็น UPS ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับได้เพียงอย่างเดียว
จึงมีราคาถูกกว่าชนิดอื่น ๆ และไม่เหมาะสมกับการใช้งานในบางพื้นที่ของประเทศไทย
เช่น พื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะมีความผันผวนของแรงดันกระแสไฟฟ้ามากกว่าพื้นที่อื่น ๆ
2. On Line Protection UPS หรือ Line Interactive UPS with Stabilizer เป็นแบบที่นิยมใช้มากที่สุด
ได้มีการพัฒนามาจาก แบบ Off Line UPS โดยเพิ่มระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำ ที่เรียกว่า Stabilizer เข้ามา
เพื่อช่วยให้UPS ไม่ต้องจ่ายไฟสำรองจาก Battery ทุกครั้ง จึงทำให้มีพลังงานสำรองเก็บไว้ใช้เมื่อเกิดปัญหาทางไฟฟ้า
ได้มากกว่าชนิดแรก มีราคาปานกลางไม่สูงมากนักและเหมาะสำหรับทุกสภาพปัญหาทางไฟฟ้าในประเทศไทย
3. True On Line UPS หรือ On Line UPS เป็น UPS ที่ดีและมีศักยภาพสูงที่สุด กระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกมา
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจะมีความแม่นยำสูง ปราศจากสัญญาณรบกวน มีระบบป้องกันโหลดที่สมบูรณ์แบบ
สามารถป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าได้ทุกกรณี รวมถึงสัญญาณรบกวนต่าง ๆ ด้วย จากคุณสมบัติดังกล่าว
ทำให้ UPS ชนิดนี้มีราคาสูง กว่า UPS ชนิดอื่น ๆ

 

กลับ