บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

การประชุมเชิงปฎิบัติการ

บริษัท ชูโฟทิค ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ "โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ2561 " ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกรียติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งครั้งนี้บริษัทชูโฟทิคได้นำนวัตกรรม สมาร์ทโฮม อินเวอร์เตอร์ ขนาด 3KW และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และ UPS เครื่องสำรองไฟฟ้า เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยในงานนี้ นาย ชำนาญ การประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเปิดงาน และ นาย มนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยภายในงานจะเป็นการสัมนาในหัวข้อการลดการใช้พลังในในหน่วยงานของภาครัฐ ความรู้เรื่องพลังงานพื้นฐาน ซึ่งมี ผศ.ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร และ นาย ทินกร อารมย์สุข เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการสัมนาในครั้งนี้

24/08/2018

 

กลับ