บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

ASEAN FAIR 2018 @ITECC สปป.ลาว

บริษัทชูโฟทิคได้เข้าร่วมงาน ASEAN FAIR 2018 @ITECC สปป.ลาว วันที่ 20-23 กันยายน 2561 พร้อมตัวแทน และศูนย์บริการในประเทศลาว AB by 3N SHOP

ภายในงานพบกับเครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมทางการเกษตร , อุตสาหกรรมก่อสร้าง , เครื่องมือ-เครื่องจักรในโรงงาน , เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น

07/09/2018

 

กลับ