บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

ประมวลภาพงาน Maintenance Forum 2018 Chuphotic ร่วมออกบูทเครื่องสำรองไฟฟ้า

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด ได้ร่วมออกงาน Maintenance Forum 2018 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และนำเครื่องสำรองไฟฟ้ามาร่วมออกบูทด้วย

เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการผลิตในการพัฒนาทักษะบุคลากร ยกระดับทักษะด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายในหัวข้อ Maintenance Technology for Maintenance 4.0 เพื่อลดความเสียหายของเครื่องนอกแผน การลดต้นทุนในงานซ่อมบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักร ซึ่งท่านจะได้พบกับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีงานบำรุงรักษา,แนวทางการลดปัญหาการเสียซ้ำของเครื่องจักร,แนวทางการเพิ่ม Reliability ให้กับเครื่องจักร และโรงงานและหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ได้แก่

ปลดล๊อกงานบำรุงรักษาโดยเทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศในการทำงานยุค Big Data
เทคโนโลยีการบำรุงรักษาเพื่อความเป็นเลิศในการทำงานของเครื่องจักร
การตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าเพื่อลดการสูญเสียพลังงานในอุตสาหกรรม / Power Quality Solution for Energy Saving and Case Study
การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเพื่อรองรับระบบ 4.0
งานนี้เหมาะสำหรับ ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต

24/08/2018

 

กลับ