บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

ประมวลภาพงานการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด ได้ร่วมออกงาน การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 14th Conference on Energy Network of Thailand ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล ริมเพ อ.แกลง จังหวัดระยอง โดยมีบริษัทชั้นนำต่างๆ มาออกงานนี้ รวมทั้งบริษัทชูโฟทิคด้วย โดยทางชูโฟทิคได้นำสินค้า สทาร์ทโฮม อินเวเตอร์ ขนาด 3kw , 5kw ที่สามารถผลิตไฟฟ้าและสำรองไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไปแสดงในงานนี้ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากกับทางผู้เข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย นักวิชาการท่านต่างๆที่เข้าร่วมงานในงานนี้

โดยในงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์และนักศึกษามีโอกาสในการนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานในสาขา ต่างๆ เสริมสร้างประสิทธิภาพของการวิจัยพัฒนา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างนักวิจัยและระหว่างสถาบัน ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมพลังงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป

24/08/2018

 

กลับ