บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลสินค้า

แบตเตอรี่

Battery-UPS

เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า

Stabilizer / AVR

อุปกรณ์ป้องกันไปกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ

Surge

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ยี้ห้อสินค้า

งานระบบ

GB12-5.4

GB12-5.4

Nominal Voltage 12V
Nominal Capacity (10HR) 5.4AH
  Length Width 90 ± 1mm (3.54 inches)
Dimension Container  Height 70 ± 1mm (2.76 inches)
  Total  Height (with Terminal) 101± 1mm (3.98 inches)
Approx  Weight Approx   1.74 kg (3.841bs) 107± 1mm (4.21 inches)
Terminal T1 I T2
Container Material ABS
Rated Capacity 5.74AH/0.574A (1Ohr ,1.80V/cell,25°C/77°F)
5.40 AH/0.675A (8hr, 1.75V/cell,25°C/77°F)
4.85AH /0.97A (5hr,1.75V/cell,25°C/77°F) 
4.41AH / 1.47A (3hr,1.75V/cell,25°C/77°F)
4.39AH /4.39A  (1hr,1.60V/cell,25 °C/77°F)
Max. Discharge Current  81A  (5s) 
 Internal  Resistance  Approx  25m0 
Operating Temp.Range Discharge : -15   50°C (5  122°F)
Nominal Operating Temp. Range Charge       : 0  40°C (32  104°F)
  Storage : -15  40°C (5 104°F) 
  25 ± 3°C (77 ± 5°F)
Cycle Use Initial Charging Current less than1 .62A.Voltage
  14.4V-15.0V at 25° C(77° F)Temp. Coefficient -30mV/°C
Standby Use No limit on Initial Charging Current Voltage
  13.5V-13.8V at 25° C(77° F)Temp. Coefficient-20mV/ °C
  40'C   (104'F)  103%
Capacity affected by Temperature 25'C   ( 77'F)   100%
  O'C    ( 32'F)     86%
Self Discharge EWAVE GB series batteries may be stored for up to 6 months at 25° C(77°F) and then a freshening charge is required. For
higher temperatures  the time  interval will  be shorter.