บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลสินค้า

แบตเตอรี่

Battery-UPS

เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า

Stabilizer / AVR

อุปกรณ์ป้องกันไปกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ

Surge

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ยี้ห้อสินค้า

งานระบบ

GB12-7.2

GB12-7.2

 

Specifications  
Nomial Voltage 12V
Nomial Capacity(20HR) 7.2AH
Dimension Length 151± 1mm (5.95 inches) 65± 1mm (2.56 inches)
Width 94.5±1mm (3.72 inches) 100± 1mm (3.94 inches)
Container Height 65± 1mm (2.56 inches)
Total  Height (with Terminal) 100± 1mm (3.94 inches)
Approx  Weight Approx   2.2 kg (4.851bs)
Terminal T1 / T2
Container Material ABS
Rated Capacity 7.00 AH/0.350A (20hr ,1.80V/cell ,25°C/77°F)
6.51 AH/0.651A (1Ohr,1.80V/cell ,25°C/77°F)
5.95 AH/1 .19A (5hr, 1.75V/cell,25°C/77°F)
5.37 AH/1 .79A  (3hr, 1.75V/cell,25°C/77°F)
4 .40 AH/4 .40A (1hr,1.60V/cell,25°C/77°F)
Max. Discharge Current 105A (5s)
Internal Resistance Approx 23m0
Operating Temp.Range Discharge: -15 50°C (5    122°F)
Charge 40°C (32    104°F)
Storage  : - 15    40°C (5    104°F) 
Nominal Operating Temp. Range  25 ± 3°C (77±5°F) 
Cycle Use Initial Charging Current less than2.1A.Voltage
Standby Use 14.4V-15.0V at 25°C(77° F)Temp. Coefficient -30mVf C
No limit on Initial Charging Current Voltage
13.5V-13.8V at 25° C(77°F)Temp. Coefficient -20mVf C
Capacity affected by 40° C (104°F)
Temperature 25° C (  77°F)
0° C  (  32° F)  86%
Self Discharge EWAVE GB series batterys may be stored for up to 6 monthsat 25°C(77°F) and then a freshening charge is required. For
higher temperatures the time interval will be shorter.