บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลสินค้า

แบตเตอรี่

Battery-UPS

เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า

Stabilizer / AVR

อุปกรณ์ป้องกันไปกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ

Surge

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ยี้ห้อสินค้า

งานระบบ

GB12-7.5

GB12-7.5

Specifications
Nomial Voltage 12V
Nomial Capacity(20HR) 7.5AH
  Length  150±1mm (5.91 inches)
Dimension  Width 63.5± 1mm (2.50 inches)
  Container  Height 94.5±1mm (3.72 inches)
  Total  Height (with Terminal) 100± 1mm (3.94 inches)
Approx  Weight Approx   2.30 kg (5.071bs)
Terminal T1 I T2
Container  Material ABS
  7.50 AH/0 .375A (20hr,1.80V/cell,25°C/77°F)
  6.98 AH/0 .698A (1Ohr,1.80V/cell,25°C/77°F) Applications
Rated Capacity 6 .37 AH/ 1.28A (5hr ,1.75V/cell ,25°C/77°F)
  5.74AH/ 1.91A (3hr ,1.75V/cell ,25°C/77°F)
  4 .71 AH/4 .71A (1hr,1.60V/cell ,25°C/77°F)
Max. Discharge Current 112.5A(5s)
Internal Resistance Approx  20m0
Operating Temp .Range Discharge  : -15-50°C (5122°F) 50°C (5122°F)
Charge :    0-40°C (32104°F) 40°C (32104°F)
Storage : -15    40°C  (5    104°F) 
Nominal Operating Temp . Range   25 ± 3°C  (77 ± 5°F ) 
Cycle Use Initial Charging Current less than 2.25A.Voltage
14.4V-15 .0V at 25° C(77° F)Temp . Coefficient -30mV!°C
Standby Use No limit on Initial Charging Current Voltage
13.5V-13 .8V at 25° C(77° F)Temp . Coefficient -20mV!°C
Capacity affected by Temperature 40° C (104° F) 103%
25° C (  77°F) 100%
  0° C (  32° F) 86%
Self Discharge EWAVE GB series batteries may be stored for up to 6 months at 25° C(77°F) and then a freshening charge is required . For higher temperatures the time interval will be shorter .