บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลสินค้า

แบตเตอรี่

Battery-UPS

เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า

Stabilizer / AVR

อุปกรณ์ป้องกันไปกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ

Surge

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ยี้ห้อสินค้า

งานระบบ

GB12-9.6

GB12-9.6

Nominal Voltage 12V
Nominal Capacity(20HR) 9.6AH
Dimensions Length  152±1mm (5.98 inches)
Width 65.5 ± 1mm (2.58 inches)
Container  Height 94.5±1mm (3.72 inches)
Total Height (with Terminal) 100±1mm (3.94 inches)
Approx  Weight Approx   2.45 kg (5.40lbs)
Terminal T1 I T2
Container  Material ABS
Rated Capacity 8.50 AH/0.425A (20hr, 1.80V/cell,25°C/77°F) 
7.91 AH/0.791A (1Ohr ,1.80V/cell,25°C/77°F)
7.22 AH/ 1.45A (5hr, 1.75V/cell ,25°C/77°F) 
6.50AH/2.17A (3hr, 1.75V/cell ,25°C/77°F) 
5.34 AH/ 5.34A (1hr,1.60V/cell,25°C/77°F)
Max. Discharge Current 127.5A (5s)
Internal Resistance Approx  18m0
Discharge  : -15 50°C (5    122°F)
Operating Temp .Range Charge :    o  40°C (32    104°F)
Storage : -15  40°C (5    104°F) 
Nominal Operating Temp . Range  25±3°C (77±5°F) 
Cycle Use Initial Charging Current less than 2.55A.Voltage
14.4V-15.0V at 25° C(77° F)Temp . Coefficient -30mV!°C
Standby Use No limit on Initial Charging Current Voltage
13.5V-13 .8V at 25° C(77° F)Temp. Coefficient -20mV/°C
Capacity affected by Temperature 40° C (104° F) 103%
25° C (  77° F) 100%
0° C (  32°F) 86%
Self Discharge EWAVE GB series batteries may be stored for up to 6 months at 25°C(77°F) and then a freshening charge is required . For
higher temperatures  the time  interval will be shorter