บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลสินค้า

แบตเตอรี่

Battery-UPS

เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า

Stabilizer / AVR

อุปกรณ์ป้องกันไปกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ

Surge

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ยี้ห้อสินค้า

งานระบบ

GB12-18

GB12-18

 

Nomial Voltage 12V
Nomial Capacity(10HR) 18.0AH 157± 1mm (6.18 inches)
Dimension Length Width 83 ± 1mm (3.27 inches)
Container Height 125± 1mm (4.92 inches)
Total Height (with Terminal) 125± 1mm (4.92 inches)
Approx  Weight Approx  5 .7 Kg(12 .57  lbs)
Terminal T3
Container  Material ABS
Rated Capacity 19.08AH/ 0.954A (20hr  ,1.80V/cell ,25°C/77°F)
18.00AH/ 1.80A  (1Ohr ,1.80V/cell ,25°C/77°F)
15.62AH/ 3.12A (5hr ,1.75V/cell ,25°C/77°F) 
14.22AH /4 .74A (3hr ,1.75V/cell ,25°C/77°F)
11 .07 AH/ 11.07A  ( 1hr,1.60V/cell ,25°C/77°F)
Max . Discharge Current 270A  (5s)
Internal Resistance Approx  16.0mO
Operating Temp .Range Discharge  : -15 50°C (5    122°F)
Charge :    o   40°C (32    104°F )
Storage : -15    40°C (5    104°F)
Nominal Operating Temp . Range 25 ± 3°C (77± 5°F)
Cycle Use Initial Charging Current less than5.4A.Voltage
14.4V-15.0V at 25° C(77° F)Temp . Coefficient -30mVf C
 
Standby Use No limit on Initial Charging Current Voltage
13.5V-13 .8V at 25° C(77° F)Temp . Coefficient -20mV/°C
Capacity affected by Temperature 40° C (104° F) 103%
25°C ( 77° F) 100%
0°C ( 32° F) 86%
Self  Discharge EWAVE GB series batterys may be stored for up to 6 months at 25° C(77°F) and then a freshening charge is required . For
higher temperatures the time interval will be shorter