บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลสินค้า

แบตเตอรี่

Battery-UPS

เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า

Stabilizer / AVR

อุปกรณ์ป้องกันไปกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ

Surge

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ยี้ห้อสินค้า

งานระบบ

GB12-21

GB12-21

 

Nomia1 Voltage 12V
Nomial Capacity(20HR) 21.0AH
Dimension Lengt Width 181.5±1mm (7.14 inches)
 Width 77±1mm (3.03 inches)
Container  Height 167.5±1mm (6.59 inches)
Total Height (with Terminal)     167.5 ± 1mm (6.59 inches) 
Approx  Weight Approx   6.0 kg (13.231bs)
Terminal T3 I T12
Container  Material ABS
Rated Capacity 20.0 AH/1.00A (20hr ,1.80V/cell,25°C/77°F)
  18.6AH/1.86A (1Ohr,1.80V/cell,25°C/77°F)
  17.0 AH/3.40A (5hr, 1.75V/cell,25°C/77°F)
  15.3 AH/5 .1OA (3hr,1.75V/cell ,25°C/77°F)
  12.56AH/12.56A (1hr,1.60V/cell,25°C/77°F)
Max. Discharge Current 300A (5s)
Internal Resistance Approx  15m0
Discharge: -1550°C (5122°F)
Operating Temp.Range Charge :    o40°C (32104°F)
Nominal Operating Temp . Range  Storage : -15    40°C (5    104°F) 25±3°C (77 ± 5°F) 
Cycle Use Initial Charging Current less than6 .0A.Voltage
14.4V-15.0V at 25° C(77° F)Temp . Coefficient -30mVf C
Standby Use No limit on Initial Charging Current Voltage
13.5V-13.8V at 25° C(77° F)Temp. Coefficient -20mVfC
Capacity affected by Temperature 40° C(104° F) 103%
25° C(  77°F) 100%
0° C(  32° F) 86%
Self Discharge EWAVE GB series batterys may be stored for up to 6 months at 25° C(77°F) and then a freshening charge is required . For higher temperatures the time interval will be shorter.