๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทชูโฟทิคจำกัด

Leave A Reply