fbpx

เดือน: พฤศจิกายน 2023

ไขข้อข้องใจ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ช่วยประหยัดไฟจริงไหม กี่ปีคืนทุน?

ไขข้อข้องใจ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ช่วยประหยัดไฟจริงไหม กี่ปีคืนทุน?

หลายครัวเรือนหันมาติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อประหยัดค่าไฟ และความสะดวกเมื่อไฟดับ แต่การติดตั้งโซลาร์เซลล์คุ้มกับเงินที่เสียไปจริงหรือไม่ กี่ปีจึงจะคืนทุน บทความนี้มีคำตอบ
Read More
UPS Pure Sine Wave คืออะไร พร้อมข้อพิจารณาก่อนทำการเลือกซื้อ

UPS Pure Sine Wave คืออะไร พร้อมข้อพิจารณาก่อนทำการเลือกซื้อ

UPS แบบคลื่น Pure Sine Wave ถือว่าเป็นคลื่นไฟฟ้าที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับประเภทอื่นๆ มารู้จัก Pure Sine Wave ว่าต่างจาก UPS แบบ Modified Sine Wave อย่างไร ไปดูกัน
Read More
Title ไฟรั่ว ไฟดูด ไฟช็อต เกิดจากอะไร อาการต่างกันยังไง? พร้อมวิธีป้องกัน

ไฟรั่ว ไฟดูด ไฟช็อต เกิดจากอะไร อาการต่างกันยังไง? พร้อมวิธีป้องกัน

ไฟรั่ว ไฟดูด ไฟช็อต มีความแตกต่างกัน และอาจเป็นอันตรายที่ร้ายแรงต่อชีวิตได้ จึงต้องทำความเข้าใจ เพื่อป้องกันไฟช็อต ไฟรั่ว ไฟดูดอย่างถูกวิธีหากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น
Read More
โซ ล่า เซลล์ on grid กับ off grid

โซลาร์เซลล์ On Grid กับ Off Grid และ Hybrid แตกต่างกันอย่างไร?

โซลาร์เซลล์ On Grid กับ Off Grid และ Hybrid แต่ละแบบมีความต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ควรเลือกระบบโซลาเซลล์ให้เหมาะสมกับสถานที่ และการใช้งาน
Read More