fbpx

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมบริการจัดส่งทันเวลา และบริการประทับใจ
1
Happy Clients
เรารวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท ปัจจุบันทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 30 ล้านบาท

ภายใต้การดำเนินงานของทีมงานวิศวกรคนไทย ผู้มีประสบการณ์ในการผลิตจัดจำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์ประเภทปรับปรุงและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้าซึ่งหลักๆ ได้แก่
ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนทุกความต้องการ พร้อมทั้งการบริการหลังการขายที่รวดเร็ว ทำให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในส่วนต่างๆ ทั้ง หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน สถาบันการเงิน โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ฯลฯ
Sustainable, Reliable & Affordable Energy!

การรับรองมาตรฐาน

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด ได้รับรองผลิตภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ตามตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบังคับ มอก. 1291 เล่ม 1-2553 ,1291 เล่ม 2-2553 และ 1291 เล่ม 3-2555 ด้วยการตรวจทดสอบผลิตภัณฑ์ทางด้านความปลอดภัย และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมตรวจสอบโรงงานตามมาตรฐาน ISO 9001-2008 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001-2015 พร้อมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยุโรป ทางด้านความปลอดภัย และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า CE