บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

การรับรองมาตรฐาน

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด ได้รับรองผลิตภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ตามตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบังคับ มอก. 1291 เล่ม 1-2553 ,1291 เล่ม 2-2553 และ 1291 เล่ม 3-2555 ด้วยการตรวจทดสอบผลิตภัณฑ์ทางด้านความปลอดภัย และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมตรวจสอบโรงงานตามมาตรฐาน ISO 9001-2008 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001-2015 พร้อมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยุโรป ทางด้านความปลอดภัย และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า CE

PB Recycle
ISO 9001
ISO 140001
Conformite Europeene
มอก. 1291