fbpx

Chuphotic ชวนเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ “OEE FOR INDUSTRY 4.0 & AUTONOMOUS MAINTENANCE รู้เร็ว ผลิตได้เร็ว ลดการสูญเสีย เพิ่มผลผลิตได้จริง”

  • Home
  • ข่าวสาร
  • Chuphotic ชวนเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ “OEE FOR INDUSTRY 4.0 & AUTONOMOUS MAINTENANCE รู้เร…

Chuphotic ชวนเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ “OEE FOR INDUSTRY 4.0 & AUTONOMOUS MAINTENANCE รู้เร็ว ผลิตได้เร็ว ลดการสูญเสีย เพิ่มผลผลิตได้จริง”

Chuphotic ชวนเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ “OEE FOR INDUSTRY 4.0 & AUTONOMOUS MAINTENANCE รู้เร็ว ผลิตได้เร็ว ลดการสูญเสีย เพิ่มผลผลิตได้จริง”

การยกระดับผลิตภาพการผลิต (Productivity) ด้วยการวัดและวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร Overall Equipment Effectiveness : OEE) และการบำรุงรักษาด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแบบยั่งยืน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

สถานที่

ณ ห้องสุรนารี บอลรูม ชั้น 1 ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา

สัมมนานี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ I ผู้จัดการโรงงาน I ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม I ผู้จัดการฝ่ายผลิต

Leave A Reply