fbpx

Chuphotic ชวนเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ OEE FOR INDUSTRY 4.0 & AUTONOMOUS MAINTENANCE

  • Home
  • ข่าวสาร
  • Chuphotic ชวนเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ OEE FOR INDUSTRY 4.0 & AUTONOMOUS MAINTENANCE

Chuphotic ชวนเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ OEE FOR INDUSTRY 4.0 & AUTONOMOUS MAINTENANCE

OEE FOR INDUSTRY 4.0 & AUTONOMOUS MAINTENANCE

รู้เร็ว ผลิตได้เร็ว ลดการสูญเสีย เพิ่มผลผลิตได้จริง

การยกระดับผลิตภาพการผลิต (Productivity) ด้วยการวัดและวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร Overall Equipment Effectiveness : OEE) และการบำรุงรักษาด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแบบยั่งยืน

สถานที่

ณ ห้องแกรนด์วิว 8-9 เชียงใหม่แกรนด์วิว โฮเต็ล & คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

Leave A Reply