บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

เกี่ยวกับ CHUPHOTIC

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2546 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท ปัจจุบันทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 10 ล้านบาท ภายใต้การดำเนินงานของทีมงานวิศวกรคนไทยผู้มีประสบการณ์ในการผลิตจัดจำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์ประเภทปรับปรุงและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) ซึ่งหลักๆ ได้แก่

  • เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS (Uninterruptible Power Supply)
  • เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR (Automatic Voltage Regulator)
  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  (Generator)
  • อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection)
  • แบตเตอรี่ ชูโฟทิค (Battery Chuphotic) 
  • อุปกรณ์ฉุกเฉิน (Emergency)
  • พลังงานทดแทน (Renewable)

ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนทุกความต้องการ พร้อมทั้งการบริการหลังการขายที่รวดเร็ว ทำให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในส่วนต่างๆ ทั้ง หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน สถาบันการเงิน โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ฯลฯ

7

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของเรา

ชื่อบริษัท
:
บริษัท ชูโฟทิค จำกัด (Chuphotic Co.,Ltd.)
ที่ตั้งบริษัท
:
949 หมู่ 9 ซ.แบริ่ง58/8 ถ.สุขุมวิท 107
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ทุนจดทะเบียน
:
10,000,000 บาท ด้วยทุนไทย 100%
ทะเบียนการค้า
:
0 1155 57005 96 9

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานของเรา

ชื่อบริษัท
:
โรงงานชูโฟทิค (เทพารักษ์)
ที่ตั้งบริษัท
:
1999/15-16 ถ.เทพารักษ์ ต.สำโรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270