บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

ติดต่อเรา

 

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ซอยแบริ่ง 58/8 949 หมู่ 9 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270

เบอร์โทร
:02-1863010 (AUTO)
แฟกซ์
:02-1863018-19
อีเมล
:ups@chuphotic.com
เว็บไซต์
:www.chuphotic.com

 

โรงงานชูโฟทิค (เทพารักษ์)

1999/15-16 ถ.เทพารักษ์ ต.สำโรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

เบอร์โทร
:02-3850324-5,095-8975757,092-2625735
แฟกซ์
:02-3850324-5#13
อีเมล
:ups@chuphotic.com
เว็บไซต์
:www.chuphotic.com
ประเภทการติดต่อ*
ชื่อผู้ติดต่อ*
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ที่อยู่*
เบอร์โทรศัพท์*
อีเมล
รายละเอียด*
ผู้แทนขาย

User and System Intergrator Dealer
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

คุณวิรินทร์ญา กิตติพิริยากรณ์
ติดต่อ: 083-3064114
อีเมล์: wirinya@chuphotic.com

Groverment Project Team


คุณสุชาติ แทนกุดเรือ
ติดต่อ: 084-4393887
อีเมล์: government.ups@chuphotic.com

User and System Intergrator Dealer & CCTV

คุณวิชัยพร ศิริพรหม 
ติดต่อ: 089-1105429
อีเมล์: wichaiporn@chuphotic.com

Superstore&modern trade

คุณอรัญญา วาดวิจิตร
ติดต่อ: 095-5082424
อีเมล์: aranya.chuphotic@gmail.com

User and System Intergrator Dealer ต่างจังหวัด

คุณเกียรติศักดิ์ ไม้จันทร์ 
ติดต่อ: 086-0854004
อีเมล์: manoch@chuphotic.com

ฝ่ายขายโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสุทธิ ศรีสุข 
ติดต่อ: 086-8007168
อีเมล์: sutthi@chuphotic.com

Generator เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

คุณภูวสิษฎ์ เหมือนศาสตร์ 
ติดต่อ: 092-2539533
อีเมล์: generator@chuphotic.com

Renewable พลังงานทดแทน

คุณธนพันธ์ สันติสุข 
ติดต่อ: 083-8029452
อีเมล์: asst_md@ewavethai.com

ฝ่ายประสานงาน

ฝ่ายการตลาด (Marketing)

คุณเชษฐพงศ์ แย้มงาม
ติดต่ด : 098-3265447
อีเมล์: Marketing@chuphotic.com

ฝ่ายต่างประเทศ (Overseas Coordinator)

คุณชนัญชิดา ชูวิลาศ
ติดต่อ : 065-0505455
อีเมล์:  chida@chuphotic.com

ฝ่ายบัญชีการเงิน (Accounting and Financial)

คุณสุวรรณา ชูวิลาศ 
ติดต่ด : 089-2183473
อีเมล์: Accounting@energywave.co.th

ฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing)

คุณประภาศรี เลิศปรีดาผดุง
ติดต่อ : 084-4271083
อีเมล์: purchasing@energywave.co.th