fbpx

ตรวจสอบสถานะประกัน

ลูกค้ามีข้อสงสัยในตัวสินค้า สามารถติดต่อแผนกบริการหลังการขาย Hotline Service โดย Technical Support

ช่องทางการแจ้งปัญหาการใช้งานเพิ่มเติม
E-mail : service@chuphotic.com
Tel. 02-186-3010 ต่อ 303

ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์

Warranty Status Check

ค้นหาระยะเวลารับประกันสินค้าจาก Serial Number

ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.02 186 3010 ต่อ 303 หรือ E-Mail: Service@chuphotic.com

หากท่านต้องการตรวจสอบสถานะการรับประกันผลิตภัณฑ์ CHUPHOTIC ของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ทางการของ CHUPHOTIC ในหน้าตรวจสอบสถานะการรับประกัน ท่านสามารถตรวจสอบได้ทั้งวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการรับประกันผลิตภัณฑ์ของท่าน โดยวิธีการตรวจสอบสถานะการรับประกันในเว็บไซต์ทางการของ CHUPHOTIC นั้นทำได้อย่างง่ายดาย เพียงป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลข Serial Number จำนวน 13 หลักของผลิตภัณฑ์ของท่านลงไป แล้วคลิกที่ “ค้นหา” เพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการรับประกันผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

  1. กรณีไม่พบข้อมูลในระบบการค้นหา หรือสินค้าของท่าน ไม่มีเลขที่ Serial Number หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.021863010 ต่อ 303 E-Mail: Service@chuphotic.com
  2. ข้อมูลที่แสดงในหน้าของระบบการค้นหาระยะเวลารับประกันสินค้านี้ เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบในเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาการรับประกัน จะถือตามเงื่อนไขของบริษัทฯ และคู่ค้า (Vendor) แล้วแต่กรณี เป็นที่สิ้นสุด
  3. การรับประกันสินค้าเป็นเพียงการให้บริการหลังการขายของบริษัทฯ สินค้าที่รับประกันจะต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากบริษัทฯหรือสินค้าที่บริษัทฯจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายที่บริษัทฯแต่งตั้งเท่านั้น และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า