บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

เครื่องสำรองไฟฟ้า CHUPHOTIC UPS คืออะไร และ วิธีการเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า CHUPHOTIC UPS

เครื่องสำรองไฟฟ้า CHUPHOTIC UPS คืออะไร และ วิธีการเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า CHUPHOTIC UPS

 

 

เครื่องสำรองไฟฟ้า CHUPHOTIC UPS คืออะไร

วิธีการเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า CHUPHOTIC UPS

UPS เครื่องสำรองไฟ แท้จริงแล้วคืออะไร มีอะไรบ้างที่เป็นส่วนประกอบของเครื่อง หากกล่าวถึงคอมพิวเตอร์นั้น ในยุคปัจจุบันน้อยคนนัก ที่จะไม่รู้จัก โดยเฉพาะกับเด็กวัยรุ่นยุคใหม่ที่รู้จักใช้คอมพิวเตอร์กันตั้งแต่อนุบาลแล้ว การศึกษาทุกวันนี้ระบบการสื่อสารเขาใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลและ
ทำงานต่างๆกันทั้งนั้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้ในระบบการศึกษาทางไกลได้อีกด้วย คอมพิวเตอร์นั้นประกอบไปด้วยอุปกรณ์และส่วนประกอบมากมาย
และอุปกรณ์อีกอย่างนึงนั้นที่จำเป็นมากก็คือ เครื่องสำรองไฟ นั้นเอง

Uninterruptible Power Supply หรือตัวย่อ UPS ที่เราเรียกกันว่า เครื่องสำรองไฟ เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่ทำหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างต่อเนื่องแม้ในเวลาที่เกิดไฟดับ หรือแม้แต่กรณีที่เกิดปัญหาแรงดันไฟฟ้าผันผวนผิดปกติ หรือไฟกระชาก โดยหน้าที่ของ UPS หรือเครื่องสำรองไฟฟ้าจะทำการปรับแรงดันให้ระดับอยู่คงที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ไม่ให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ไฟตก ไฟดับ ไฟเกิน หรือ ไฟกระชาก เป็นต้น

 

 

 

ส่วนประกอบต่างๆใน UPS
1.เครื่องประจุแบตเตอรี่ (Charger) หรือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจาก AC มาเป็น DC (Rectifier) มีหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าจากระบบจ่ายไฟและแปลงเป็น DC และนำกระแสไฟฟ้านั้นเก็บไว้ที่แบตเตอรี่
2.เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า หรือ (Inverter) ทำหน้าที่รับประแสไฟฟ้า DC จากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ มาแปลงเป็น AC เพื่อใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็คทรนิคสผืจำกัด
3.แบตเตอรี่ (Battery) ทำหน้าที่เก็บพลังงานสำรองให้กับ UPS หรือ เครื่องสำรองไฟ ของเรา ในกรณีที่เกิดเหตุการไม่ปกติกับไฟฟ้าเช่น ไฟดับ แบตเตอรี่จะทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้า DC ให้กับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ในกรณีที่ไม่สามารถรับประแสไฟฟ้า AC จากระบบจ่ายปกติได้
4.ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer) มีหน้าที่ในการปรับกระแสไฟฟ้าของเครื่องสำรองไฟฟ้า ให้คงที่ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า
�คุณสมบัติทั่วไปของ UPS�- หลังจากไฟดับไปแล้วนั้น คอมพิวเตอร์จะสามารถใช้งานต่อได้นานหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่ในเครื่องสำรองไฟฟ้า
-หลังจากที่ไฟดับแล้ว ควรรีบทำการปิดคอมพิวเตอร์ทันที
-หากแบตเตอรี่ใกล้หมด จะมีสัญญาณเตือน ให้รีบปิดคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า
-ในการที่จะใช้เครื่องสำรองไฟฟ้าให้มีอายุการใช้งานยาวขึ้นนั้น ควรมีการทดลองแบตเตอร์เดือนละครั้ง หรือสองถึงสามเดือนครั้ง โดยการถอดปลั๊กไฟออกเพื่อให้ใช้พลังงานจากเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยเปิดทิ้งไว้ราวๆ5นาที
-ขนาดความจุสำหรับคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะอยู่ที่ 315w ขึ้นไป
-สำหรับการพิจรณาการซื้อเครื่องสำรองไฟ ควรเลือกซื้อรุ่นที่ Watt มากกว่าความต้องการของคอมพิวเตอร์

 

 

 

ประโยชน์ของ UPS
UPS เครื่องสำรองไฟ สามารถช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคจากเหตุการณ์กระแสไฟผิดปกติได้ ซึ่งกระแสไฟที่ผิดปกติในแต่ละประเภทจะก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าได้

โดย UPS หรือ เครื่องสำรองไฟฟ้า มีหน้าที่ป้องกันดังนี้
-เครื่องสำรองไฟฟ้าจะจ่ายพลังงานสำรองให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุไฟดับหรือไฟตก ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถเซฟข้อมูลงาน และปิดคอมพิวเตอร์ทัน เพื่อป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์เสียหาย

 

 

กลับ