บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

แบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟฟ้า CHUPHOTIC

 
แบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟฟ้า หรือ UPS เป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญมากๆส่วนหนึ่งของเครื่องสำรองไฟฟ้า ถ้าหากแบตเตอร์รี่นั้นมีความเสียหาย หรือ เสื่อมคุณภาพลง นั่นก็จะเป็นสาเหตุหลักๆที่จะทำให้ UPS นั้นไม่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองให้กับโหลดไฟฟ้าสำรองของเครื่องสำรองไฟฟ้า ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟหลักจากการไฟฟ้าดับลงไป ดังนั้น การบำรุงรักษา หรือ บริหารจัดการแบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟฟ้าที่ดี จะไม่เพียงแค่ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอร์รี่อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไฟฟ้าไม่ปกติได้ด้วย เช่น ไฟตก ไฟดับ เป็นต้น
 
แบตเตอร์รี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้า ที่จ่ายพลังงานให้กับ UPS ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นชนิดที่เรียกว่า Valve-regulated Lead Acid (VRLA) โดยเป็นแบตเตอร์รี่ที่จะบรรจุอยู่ภายในสิ่งห้อหุ้มอีกชั้นนึง หรือเป็นภาชนะที่ปกปิดมิดชิด (Sealed) ที่ทำด้วยพลาสติกPolypropylene และเป็นแบตเตอร์รี่ที่ Maintenance Free อีกด้วย รวมถึงมีข้อดีก็คือแบตเตอร์รี่ชนิดนี้จะไม่มีของเหลวที่จะรั่วไหล หรือหยดออกมา ซึ่งจะทำเกิดอันตรายต่อสุขภาพเลย
 

 
บริษัท ชูโฟทิค เป็นบริษัทผู้ผลืตและจัดจำหน่าย พร้อมด้วยบริการ ออกแบบ ติดตั้ง และ ซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ ในระบบ Power & Enegy Saving
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02-186-3010
Mobile : 092-262-0760
Line : @chuphotic (with @)
Email : ups@chuphotic.com
Website : www.chuphotic.com

 

กลับ