บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

Improvement UPS Backup Time System & LONG TIME BACKUP UPS

Improvement UPS Backup Time System & LONG TIME BACKUP UPS

CHUPHOTIC Long Time Backup UPS
CHUPHOTIC ระบบสำรองไฟฟ้าแบบต่อเพิ่มขยายกำลังและเวลา 
• การปรับเพิ่มเวลาสำรองไฟฟ้า (Improvement UPS Backup Time System)
• เพิ่มเวลาการสำรองไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ โมดูล 1-6 โมดูล
(Battery extension module)
• เพิ่มกำลังไฟฟ้าด้วยเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อขนาน โมดูล 1-6 โมดูล
(UPS power module)
• เพิ่มเวลาสำรองไฟฟ้า ด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

 

กลับ