บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

N+X PARALLEL REDUNDANCY UPS TECHNOLOGY กับเครื่องสำรองไฟฟ้า

เครื่องสำรองไฟฟ้าเหมาะสมกับคอม

 

N+X PARALLEL REDUNDANCY UPS TECHNOLOGY กับเครื่องสำรองไฟฟ้า

เครื่องสำรองไฟฟ้า ระบบ ทำงาน

N+X Parallel Redundancy UPS Technology

N+X Parallel Redundancy UPS Technology

 

 

          เทคโนโลยี N+X Parallel Redundancy นี้ เป็นคุณสมบัติเพิ่มเติม สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าประเภท True Online Double Conversion เพื่อให้การปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สุดยอด และสมบูรณ์แบบมากที่สุดในขณะนี้ เนื่องจากผู้ใช้สามารถนำเครื่องสำรองไฟฟ้าประเภทนี้ มาต่อขนานกันเพิ่มเติม เพื่อวัตถุประสงค์ 2 ประการดังต่อไปนี้

1.เพื่อเพิ่มขนาดพิกัดกำลังไฟฟ้าของเครื่องสำรองไฟฟ้า เช่น ให้เป็น 2 เท่า หรือ 3 เท่า จากของเดิม เป็นต้น

2.เพื่อให้มีระบบทดแทนเครื่องเสียแบบทันทีทันใด แบบ N+X เช่น 2+1 เป็นต้น

 

 

 

 

 

        เพื่อเพิ่มขนาดพิกัดกำลังไฟฟ้า

 

          ท่านสามารถนำเครื่องสำรองไฟฟ้าที่รองรับเทคโนโลยี N+X Parallel Redundancy มาต่อขนานกัน ทั้งทางด้าน ไฟฟ้าขาเข้า และทางด้านไฟฟ้าขาออก เพื่อเพิ่มขนาดพิกัดกำลังไฟฟ้าให้เป็น 2 เท่า หรือ 3 เท่า ตามเครื่องที่นำมาต่อขนานเพิ่ม เช่น นำเครื่องขนาด 5kVA สองเครื่องมาต่อขนานกันเพื่อให้ได้ขนาดพิกัด 10kVA (5kVA + 5kVA = 10 kVA) หรือ นำเครื่องขนาด 10kVA สามเครื่องมาต่อขนานกันเพื่อให้ได้ขนาดพิกัด 30kVA (10kVA+10kVA+10kVA=30kVA) เป็นต้น โดยเครื่องสำรองไฟฟ้าทั้งหมดที่นำมาต่อขนานกันนั้น จะแบ่งเบาภาระในการจ่ายกำลังไฟฟ้าของแต่ละเครื่อง ด้วยการเฉลี่ยการจ่ายกำลัง ไฟฟ้าให้จ่ายเท่าๆกันในแต่ละเครื่อง โดยตัวควบคุม (CPU Controller) ในแต่ละเครื่องจะถูกเชื่อมต่อเข้าหากัน โดยผ่านสายเคเบิล เพื่อให้ตัวควบคุมในแต่ละเครื่องทำงานประสานกัน (Hot Synch)เสมือนหนึ่งเครื่องเดียวกัน

 

 

Tel : 02-186-3010

Mobile : 092-262-0760

Line : @chuphotic (with @)

Email : ups@chuphotic.com

Website : www.chuphotic.com

โบชัว เครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับคอมพิวเตอร์

 

กลับ