บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

แนะนำ เครื่องสำรองไฟฟ้า PHUTO Hot swap 650VA-2000VA

 

PHUTO Hot swap 650VA-2000VA เครื่องสำรองไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้ง่ายๆ

ความสามารถของเครื่องสำรองไฟฟ้ารุ่น PLUTO HotSwap

คุณสมบัติของเครื่องสำรองไฟฟ้ารุ่น PLUTO HotSwap

ลักษณะการใช้งานของเครื่องสำรองไฟฟ้ารุ่น PLUTO HotSwap

รูปลักษณ์ของเครื่องสำรองไฟฟ้ารุ่น PLUTO HotSwap

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel : 02-186-3010

Line : @chuphotic (with @)

Email : ups@chuphotic.com

Website : www.chuphotic.com

 

กลับ