บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

การเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 1

การเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS: uninterruptable Power Supply) ต้องพิจารณาความต้องการการปกป้องปัญหาคุณภาพไฟฟ้า และความถี่ปัญหา
มูลค่าความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สิน มูลค่าข้อมูลและค่าเสียโอกาส   เปรียบเทียบกับมูลค่าการลงทุนระบบสำรองไฟฟ้า   โดยมีปัจจัย ดังต่อไปนี้

UPS Type 
• Line Interactive UPS with Stabilizer : เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า ที่เหมาะสมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป  เพื่อป้องกันโปรแกรมคอมพิวเตอร์และข้อมูลสูญหายจากไฟฟ้าดับ โดยระบบดังกล่าวจะทำงานแบบ Interactive ระหว่างพลังงานไฟฟ้าหลัก กับไฟฟ้าแบตเตอรี่สำรอง พร้อมระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นระบบที่ประหยัดไฟฟ้า และต้นทุนต่ำ ทำให้เป็นที่นิยมและแพร่หลาย  แต่เนื่องจากมีการถ่ายโอน ดังนั้นระบบมีเสถียรภาพและเชื่อมั่นปานกลาง


• Pure-sine Line Interactive UPS          : เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า ที่เหมาะสมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป และเครื่องจักรขนาดเล็ก ที่มีความจำเป็นใช้แรงดันสัญญาณซายน์แท้ ระบบทำงานแบบ Interactive ระหว่างพลังงานไฟฟ้าหลัก กับไฟฟ้าแบตเตอรี่สำรอง พร้อมระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นระบบที่ประหยัดไฟฟ้า และต้นทุนต่ำ ทำให้เป็นที่นิยมและแพร่หลาย  แต่เนื่องจากมีการถ่ายโอน ดังนั้นระบบมีเสถียรภาพและเชื่อมั่นปานกลาง


• Hi-Frequency True Online UPS        : เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า ที่เหมาะสมสำหรับ ศูนย์คอมพิวเตอร์เครือข่าย และเครื่องมือวัด ที่มีความจำเป็นระบบที่มีเสถียรภาพและแรงดันสัญญาณซายน์แท้  ระบบ  True Online UPS in Hi-Freq ที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน พร้อมระบบจัดการรองรับด้วยความเสถียรภาพและความเชื่อมั่น สำหรับอุปกรณ์ที่อ่อนไหวและข้อมูลราคาสูง ดังนั้นระบบดังกล่าวนี้มีราคาใช้จ่ายที่สูงพอสมควร


• Low-Frequency True Online UPS    : เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า ที่เหมาะสมสำหรับ ศูนย์คอมพิวเตอร์เครือข่าย อุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้องควบคุมโรงงาน และเครื่องมือวัด ที่มีความจำเป็นระบบที่มีเสถียรภาพและแรงดันสัญญาณซายน์แท้  ระบบ  True Online UPS in Low-Freq  with Isolated Transformer ที่มีประสิทธิภาพและความเสถียรภาพและคงทน พร้อมระบบจัดการรองรับด้วยความเสถียรภาพและความเชื่อมั่น สำหรับอุปกรณ์ที่อ่อนไหวและข้อมูลราคาสูง ดังนั้นระบบดังกล่าวนี้มีราคาใช้จ่ายที่สูง

 

กลับ