บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

การเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 3

Feature
• Installation & Commissioning  : การติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้ามีแบบแยกแต่ละตัว สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ระดับป้องกันปานกลาง แต่ให้มีมูลค่าต้นทุนต่ำ แต่มีความบริหารจัดการสูงและความเชื่อถือต่ำกว่า และแบบร่วมศูนย์  สำหรับเครื่องเครือข่าย โรงพยาบาล และอุตสาหกรรม ที่มีความต้องการความเชื่อถือสูง  เนื่องจากมูลค่าระบบและความเสียหายสูง


• Terminal & Plug : เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดเล็กควรมี เต้าเสียบเหมาะสมและจำนวนพอเพียงใช้งาน  สำหรับประเทศไทยควรใช้แบบเนชั่นแนลที่สามารถเสียบได้ทั้งกลมและแบนใช้งานได้สะดวก ที่สำคัญมีความแน่นหนาและปลอดภัย  สำหรับเครื่องขนาดใหญ่จะใช้แบบเทอร์มินอลที่รับกระแสสูง


• UPS Monitoring & Comm. Port  : สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าที่ต้องการความเชื่อถือและระบบจัดการชั้นสูง มีความต้องการโปรแกรมจัดการและเครือข่ายภายในและภายนอกระยะไกล ทำให้ต้องพิจารณาระบบโปรแกรมบริหารและเครือข่าย  ซึ่งมีระดับต่างๆกัน Standalone , SNMP , WAN , SMS  และช่องสื่อสารแบบต่างๆ เช่น  Comm. Port RS232/RS485 , USB Port , Dry –contact , SNMP Slot , LAN 


• ISO9001 & Certifications : เครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีคุณภาพต้องผลิตจากโรงงานที่มีระบบจัดการคุณภาพ  ISO9001 และผลิตภัณฑ์ควรผ่านการรับรองมาตรฐานประเทศไทย  TIS1291-2545  หรือมาตรฐานสากล  CE  EN50091 , IEC62040  นอกจากนี้ ควรมีมาตรฐานสากลอื่นๆ


• Warranty & Service : การรับประกันสินค้าและการบริการ เป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากผู้ขายต่อมีความรู้ต่างๆทางด้าน  Power Electronics & Battery  เป็นสำคัญ เพื่อรองรับความเชื่อมั่นและการต่อเนื่องของระบบ   โดยการบริการการออกแบและคำแนะนำ  การติดตั้งและทดสอบระบบ  และการรับประกันสินค้าเป็นเวลาที่เหมาะสม  และการทำสัญญาประกัน  ซึ่งต้องการผู้ขายและบริการที่สามารถตรวจสอบ และทดสอบได้ พร้อมการจัดหาอะไหล่ เพื่อการบริการที่รวดเร็ว

 

กลับ