fbpx

ไขข้อข้องใจ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ช่วยประหยัดไฟจริงไหม กี่ปีคืนทุน?

 • Home
 • เกร็ดความรู้
 • ไขข้อข้องใจ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ช่วยประหยัดไฟจริงไหม กี่ปีคืนทุน?
ไขข้อข้องใจ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ช่วยประหยัดไฟจริงไหม กี่ปีคืนทุน?

ไขข้อข้องใจ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ช่วยประหยัดไฟจริงไหม กี่ปีคืนทุน?

เป็นที่รู้กันดีว่า การติดตั้งโซลาร์เซลล์นั้น ถือเป็นแนวทางที่จะช่วยลดค่าไฟในแต่ละเดือนได้ ซึ่งค่าไฟนั้นเป็นทั้งค่าใช้จ่ายที่หลายครัวเรือนจะต้องแบกรับในแต่ละเดือน อีกทั้งยังเป็นต้นทุนที่อาจจะทำให้หลายธุรกิจนั้นไม่สามารถสร้างผลประกอบการให้ได้ตามที่ต้องการอีกด้วย นอกจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์จะช่วยลดค่าไฟได้แล้ว ยังมีประโยชน์มากมายอีกหลายด้าน ทั้งต่อผู้ที่ติดโซลาร์เซลล์ และต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมด้วยเช่นกัน เพราะโซลาร์เซลล์นั้น ถือเป็นแหล่งพลังงานที่มีความสะอาด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก 

แต่การติดโซลาร์เซลล์ จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในโซลาร์เซลล์ค่อนข้างสูง ตั้งแต่การซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง และการบริการ มาดูกันว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์คุ้มค่าหรือไม่ ต้องติดโซลาร์เซลล์นานกี่ปีถึงคืนทุน

ทำความรู้จัก โซลาร์เซลล์ คืออะไร

ทำความรู้จัก โซลาร์เซลล์ คืออะไร

โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้น ด้วยการผลิตจากสารกึ่งตัวนำ ที่มีคุณสมบัติสำคัญในการแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ ที่มาตกกระทบอยู่บนอุปกรณ์ ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบของไฟฟ้ากระแสตรง หรือไฟฟ้า DC ซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน หรือแม้กระทั่งเครื่องจักร ระบบการทำงานต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า  

การติดโซลาร์เซลล์ให้ได้ประสิทธิภาพนั้น จะต้องติดตั้งมากกว่า 1 ชิ้น และติดตั้งเรียงกันเป็นแผง หรือที่เราเรียกกันว่าแผงโซลาร์เซลล์ กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการติดโซลาร์เซลล์นั้น อาศัยแค่พลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น พูดง่ายๆ ก็คือ ขอเพียงแค่มีแสงแดด ก็สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ ดังนั้นการติดโซลาร์เซลล์จึงมีประโยชน์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 30 – 70% จากปกติ อีกทั้งยังเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้โซลาร์เซลล์ยังมีอายุการใช้งานที่นาน 20 -25 ปี อีกทั้งในปัจจุบัน ทางภาครัฐยังสนับสนุนการติดโซลาร์เซลล์ ด้วยการให้สามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วย 

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ มีค่าใช้จ่ายเท่าไร

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ มีค่าใช้จ่ายเท่าไร

แม้ว่าการติดโซลาร์เซลล์จะช่วยลดค่าไฟได้ แต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง โดยค่าใช้จ่ายจะเริ่มต้นที่ประมาณ 70,000 – 500,000 บาท ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละบ้าน ถ้าหากเป็นบ้านขนาดเล็กจะเหมาะกับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 1.5 กิโลวัตต์ โดยมีค่าใช้จ่ายที่ 70,000 – 100,000 บาท ส่วนบ้านขนาดกลางจำเป็นต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์ 3 – 5 กิโลวัตต์ โดยมีค่าใช้จ่ายที่ 150,000 – 200,000 บาท และถ้าเป็นบ้านขนาดใหญ่ต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์อยู่ที่ 7 – 10 กิโลวัตต์ โดยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 300,000 – 500,000 บาท 

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนในโซลาร์เซลล์ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ที่ต้องใช้ ขนาดพื้นที่หลังคาที่จะทำการติดตั้ง และระบบโซลาร์เซลล์ที่เลือกใช้ด้วยเช่นกัน

การติดตั้งโซลาร์เซลล์คุ้มหรือไม่ กี่ปีจึงจะคืนทุน

การติดตั้งโซลาร์เซลล์คุ้มหรือไม่ กี่ปีจึงจะคืนทุน

การใช้โซลาร์เซลล์จะอยู่ที่ 3-5 ปีถึงจะคืนทุน การพิจารณาความคุ้มทุนนั้น จะต้องประเมินดูว่าในช่วงเวลากลางวันมีการใช้ไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหน จากนั้นก็ให้นำปริมาณไฟฟ้าที่ต้องใช้ในช่วงกลางวัน ไปคำนวณหาขนาดและระบบของโซลาร์เซลล์ที่ต้องการติดตั้ง ซึ่งจุดนี้จะทำให้รู้ว่าจะต้องใช้เงินลงทุนในโซลาร์เซลล์มากเท่าไร จากนั้นให้นำปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในช่วงกลางวัน ไปคำนวณหาค่าไฟฟ้าจากระบบกลางปกติ โดยค่าไฟฟ้าในส่วนนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดลงไปได้ หากมีการติดโซลาร์เซลล์ ให้นำค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาหารเงินลงทุนในโซลาร์เซลล์ทั้งหมดที่ลงทุนไป ก็จะรู้ว่าต้องใช้โซลาร์เซลล์กี่ปีถึงจะคืนทุน 

ยกตัวอย่างเช่น เงินลงทุนอยู่ที่ 150,000 บาท และค่าไฟฟ้าจากการใช้ไฟในช่วงกลางวันอยู่ที่ 2,500 บาทต่อเดือน เท่ากับว่าใน 1 ปี ค่าไฟฟ้าจะอยู่ที่ 2,500 X 12 = 30,000 บาท ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมด 150,000/30,000 = 5 ปี ถึงจะคืนทุน จะเห็นได้ว่า หากมีการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน การติดตั้งโซลาร์เซลล์จะใช้เวลาไม่กี่ปีก็จะคืนทุนได้เร็ว

อายุการใช้งานของโซลาร์เซลล์นั้นมีระยะเวลามากกว่า 25 ปีเลยทีเดียว หากมีการบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานยังอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 80% แต่การบำรุงรักษา และตรวจสอบระบบโซลาร์เซลล์ ก็อาจมีค่าใช้จ่ายที่ต้องนำมาคำนวณในเรื่องของความคุ้มทุนด้วยเช่นกัน

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

การติดโซลาร์เซลล์ไม่ใช่แค่ลดค่าไฟเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์อื่นๆ มากมาย ที่จะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต้องมีการอนุรักษ์ และฟื้นฟูเพื่อลดภาวะโลกร้อนที่กำลังทำลายโลกในปัจจุบันด้วยเช่นกัน มาดูกันว่าการติดโซลาร์เซลล์นั้น จะช่วยแก้ไขปัญหาอะไรบ้าง

ช่วยแก้ปัญหาเรื่องค่าไฟแพง

ปัญหาไฟรั่ว ไฟดูด ไฟช็อต สามารถป้องกันการเกิดเหตุการณ์ได้ง่ายๆ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเหตุการณ์ไฟรั่ว ไฟดูดหรือไฟช็อต ซึ่งเป็นเหตุที่สามารถป้องกันการเกิดขึ้นได้ ดังนี้

ติดตั้งสายดิน และระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ

ประโยชน์หลักๆ ของการติดตั้งโซลาร์เซลล์คือช่วยลดค่าไฟนั่นเอง จึงทำให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องค่าไฟแพงไปด้วย เพราะเป็นที่รู้กันดีว่า ค่าไฟฟ้าในปัจจุบันนั้นถือเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่หลายครัวเรือน หรือหลายภาคธุรกิจต่างก็ต้องแบกรับ และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน ดังนั้นการติดโซลาร์เซลล์จะทำให้ลดการพึ่งพาระบบไฟฟ้าส่วนกลาง มาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานฟรี และไม่มีวันหมด นอกจากนี้ ระบบโซลาร์เซลล์ยังมีอายุการใช้งานนาน จึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวเลยทีเดียว

ช่วยแก้ปัญหาคาร์บอนฟุตปริ้นต์ (Carbon Footprint)

Carbon Footprint ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการดำรงชีวิต การใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานดั้งเดิมอย่างฟอสซิลมีส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น หากมีการติดโซลาร์เซลล์เพื่อใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่มาจากแสงอาทิตย์ ก็จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกลงได้ และมีส่วนปรับปรุง Carbon Footprint ให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่วางแผนเอาไว้อีกด้วย

ช่วยแก้ปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอ

ด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้มีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น จึงอาจเสี่ยงที่ทำให้ปริมาณไฟจากส่วนกลางมีไม่เพียงพอ ดังนั้นหากเลือกติดตั้งโซลาร์เซลล์ก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานที่มีใช้ไม่มีวันหมด มาทดแทนการพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าส่วนกลางได้ ทั้งนี้ นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขาดแคลนไม่พอใช้แล้ว ยังจะเป็นการช่วยลดต้นทุน และทำให้ภาคธุรกิจนั้นสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น

ช่วยแก้ปัญหาความร้อนภายในบ้าน

การติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านนั้น นอกจากจะช่วยลดค่าไฟแล้ว ยังช่วยดูดซับความร้อนที่มากับแสงอาทิตย์ให้เข้าสู่ตัวบ้านให้น้อยที่สุด โดยความร้อนเหล่านี้หากมีการสะสมเป็นจำนวนมาก ก็จะทำให้เกิดความร้อนภายในบ้าน นอกจากจะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยรู้สึกอึดอัด และไม่สบายตัวแล้ว ยังทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านต้องทำงานหนักมากขึ้น เป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าไฟเพิ่มสูงขึ้น และยังอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดความเสียหาย หรือไม่คงทนต่อการใช้งานนั่นเอง

ช่วยแก้ปัญหาการใช้พลังงานฟอสซิล

พลังงานไฟฟ้าแบบดั้งเดิมจะใช้ฟอสซิล ได้แก่ น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติมาเป็นเชื้อเพลิง เพื่อนำไปเผาไหม้ให้กลายเป็นพลังงานขึ้นมา พลังงานฟอสซิลจะไม่เหมือนกับพลังงานที่ได้จากการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพราะฟอสซิลใช้แล้วหมดไป ดังนั้นจึงทำให้การใช้พลังงานจากฟอสซิลมีต้นทุนที่สูง ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นตามมา นอกจากนี้ การใช้พลังงานฟอสซิลจะต้องอาศัยการเผาไหม้ ซึ่งก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมตามมา ดังนั้นในปัจจุบันทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จึงหันมาส่งเสริมให้มีการติดโซลาร์เซลล์กันมากขึ้น เพราะถือว่าเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนมากกว่า

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ ช่วยลดค่าไฟได้จริงหรือไม่

การติดโซลาร์เซลล์นั้นช่วยลดค่าไฟได้จริง แต่จะประหยัดได้มากแค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับจำนวน และขนาดของแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งด้วย โดยแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 1 กิโลวัตต์สามารถประหยัดค่าไฟได้ประมาณ 500 – 1,000 บาทต่อเดือน และแผงโซลาร์เซลล์ที่มีขนาด 3 กิโลวัตต์จะช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟได้ 1,000 – 2,000 บาทต่อเดือน ส่วนแผง 5 กิโลวัตต์ จะช่วยประหยัดค่าไฟได้ประมาณ 2,000 – 4,000 บาทต่อเดือน และถ้าเป็นขนาด 10 กิโลวัตต์สามารถช่วยประหยัดค่าไฟได้มากถึง 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียว 

ทั้งนี้การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จะต้องคำนึงถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวัน และขนาดพื้นที่ที่ติดโซลาร์เซลล์ อีกทั้งยังต้องพิจารณากำลังการผลิตของระบบโซลาร์เซลล์ ซึ่งทั่วไปแล้ว โซลาร์เซลล์จะผลิตไฟฟ้าได้ดีในช่วงที่มีแสงสว่าง หรือช่วง 10.00 – 15.00 น. และจะผลิตได้มากสุดในช่วงที่มีแดดจัด ซึ่งจะอยู่ที่ 3 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน และที่สำคัญต้องดูพื้นที่ที่ติดตั้งว่ามีความเหมาะสม ไร้การบดบังจากเงาไม้ หรือสิ่งปลูกสร้างสูงๆ หรือไม่ เพื่อให้ระบบโซลาร์เซลล์นั้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การติดโซลาร์เซลล์ไม่ได้ช่วยลดค่าไฟเพียงอย่างเดียว เพราะในปัจจุบันทางภาครัฐยังมีนโยบายรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ด้วยเช่นกัน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสร้างรายได้แบบง่ายๆ เช่นกัน

ดูแลรักษาโซลาร์เซลล์อย่างไร ให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

ดูแลรักษาโซลาร์เซลล์อย่างไร ให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

อายุการใช้งานของระบบโซลาร์เซลล์จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับวิธีดูแลรักษาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะหากดูแลรักษาอย่างถูกวิธี ก็จะมีอายุการใช้งาน และประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น มาดูวิธีการดูแลรักษาแผงโซลาร์เซลล์อย่างเหมาะสมกันได้เลยป้องกันไม่ให้มีอะไรมาบดบังแผงโซลาร์เซลล์ เนื่องจากเงาที่มาบดบังแผงโซลาร์เซลล์นั้น จะทำให้โซลาร์เซลล์ไม่สามารถดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่

 • คอยหมั่นตรวจสอบการทำงานของ Inverter โดย Inverter ที่ยังสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์จะต้องกะพริบเป็นไฟสีเขียวอยู่เสมอ ถ้าหากตัว Inverter ไม่มีไฟกะพริบแสดงว่าระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ จะต้องรีบติดต่อช่างเพื่อทำการแก้ไขโดยด่วน
 • จดบันทึกปริมาณไฟฟ้าที่ระบบโซลาร์เซลล์ผลิตได้ในแต่ละวัน การจดบันทึกจะช่วยให้ติดตามการทำงานของระบบโซลาร์เซลล์ได้ว่าทำงานได้ปกติหรือไม่ เพราะหากปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ลดลงไปจากปกติที่เคยผลิตได้ สามารถติดต่อบริษัทที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้เลย เพื่อให้ทางบริษัทนั้นเข้ามาทำการแก้ไขได้ทันท่วงที
 • ให้ช่างเข้ามาดูแลการใช้งานของระบบโซลาร์เซลล์เป็นครั้งคราว แม้ว่าระบบโซลาร์เซลล์จะมีอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรง และทนทานต่อการเกิดสนิม แต่การตรวจสอบเป็นครั้งคราวก็จำเป็น เพื่อความราบรื่นในการทำงานของระบบโซลาร์เซลล์นั่นเอง
วิธีทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์

วิธีทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์

โซลาร์เซลล์จะติดตั้งอยู่บริเวณภายนอกบ้าน ที่จะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้เกิดความสกปรกได้ง่าย ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบโซลาร์เซลล์ลดลงไปได้ มาดูกันว่าวิธีการทำความสะอาดโซลาร์เซลล์จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

 • เลือกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ โดยจะมีน้ำยาทำความสะอาดที่เป็น Biodegradable Soap และที่รีดน้ำ (Wiper) อีกทั้งยังมีแปรงหลายขนาดที่จะมีด้ามจับยาวเป็นพิเศษ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวก 
 • เช็ดทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ในขณะที่เปียกเสมอ การเช็ดทำความสะอาดสิ่งสกปรกบนโซลาร์เซลล์นั้นทำได้ง่ายมากขึ้นเมื่อแผงโซลาร์เซลล์มีความเปียก หรือมีความชื้น ดังนั้นจะต้องทำให้แปรงเปียกน้ำอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการขจัดสิ่งสกปรก
 • หลีกเลี่ยงฟองน้ำที่เป็นแบบขัด หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง การทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ต้องระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการขัดถูที่รุนแรง หรือใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง เพราะอาจสร้างความเสียหายให้กับพื้นผิวของแผงโซลาร์เซลล์จนระบบเกิดความเสียหายได้
 • ติดตั้งท่อทำความสะอาดบริเวณแผงโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์อย่างสม่ำเสมอ เพราะจะช่วยอำนวยความสะดวกให้สามารถทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ ได้ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น 
 • หมั่นตรวจสอบไม่ให้มีการสะสมของสิ่งสกปรก ระบบโซลาร์เซลล์จะทำงานได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อแผงโซลาร์เซลล์มีความสะอาด เพื่อสามารถดูดซับแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ ถ้าหากมีสิ่งสกปรกอาจจะรบกวนการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ของแผงโซลาร์เซลล์ จนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ 
 • ติดตั้งระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ด้วยตัวเองสามารถเลือกติดตั้งระบบทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์โดยอัตโนมัติได้ โดยใช้งานได้ง่ายๆ ด้วยการตั้งเวลา 
 • ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ด้วยความระมัดระวัง การติดตั้งโซลาร์เซลล์มักจะติดตั้งอยู่บนบริเวณหลังคาที่มีความสูง ดังนั้นจึงควรเลือกใช้แปรงที่มีด้ามจับยาวๆ เพื่อช่วยให้ทำความสะอาดได้ ง่าย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สรุป

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟได้ และมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนในโซลาร์เซลล์ซึ่งจะขึ้นอยู่กับทั้งระบบโซลาร์เซลล์ คุณภาพของอุปกรณ์ และความน่าเชื่อถือของบริษัทติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่เลือกใช้บริการ หากถามว่าติดโซลาร์เซลล์แล้วคุ้มจริงไหม ติดโซลาร์เซลล์กี่ปีถึงจะคืนทุน ก็ต้องดูจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าว่าเป็นอย่างไร หากระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 3 – 5 ปี จะทำให้ได้กำไรสูงสุดจากการลงทุนในโซลาร์เซลล์ เนื่องจากโซลาร์เซลล์โดยทั่วไปมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 20 – 25 ปี ก็จะเท่ากับว่า เมื่อพ้นจาก 5 ปีแรก และ 20 ปีที่เหลือ จะเป็นช่วงระยะเวลาที่สามารถใช้ไฟได้ฟรี 

ส่วนอายุการใช้งานของโซลาร์เซลล์นั้นขึ้นอยู่กับการบำรุง ดูแลรักษา และการทำความสะอาดด้วยเช่นกัน หากทำการดูแลอย่างถูกต้อง และเหมาะสม ก็จะช่วยให้ระบบโซลาร์เซลล์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยืดอายุการใช้งานของระบบโซลาร์เซลล์ให้ยาวนานมากขึ้นอีกด้วย 

เห็นกันไปแล้วว่าติดตั้งโซลาร์เซลล์ใช้เวลาไม่กี่ปีก็คืนทุน ลองหันมาเลือกใช้บริการ CHUPHOTIC ที่มีการจัดจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้ร่วมกับระบบโซลาร์เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรับรองมาตรฐานทั้งจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบังคับ มอก. อีกทั้งยังผ่านการรับรองทางด้านความปลอดภัยจากยุโรป การันตีคุณภาพในการบริการจากลูกค้าสำคัญรายใหญ่ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน

Leave A Reply