fbpx

เลือกเครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ยังไง ให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้งาน

 • Home
 • เกร็ดความรู้
 • เลือกเครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ยังไง ให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้งาน
ปกบทความเครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่

เลือกเครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ยังไง ให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้งาน

เครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ (UPS) เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม เนื่องจากการได้รับไฟฟ้าที่มีความเสถียรและไม่มีการติดขัด มีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การเลือกเครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ที่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก เนื่องจากจำเป็นต้องพิจารณาเครื่องสำรองไฟที่มี่ปริมาณการใช้งานและการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบต่างๆ ของออฟฟิศหรือโรงงานให้ครบด้าน บทความนี้จึงมาแนะนำให้ทราบกันว่าควรเลือกเครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ยังไง ให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้งาน

เครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ (UPS) คืออะไร

เครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ (UPS) คืออะไร

เครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ หรือ “Uninterruptible Power Supply (UPS)” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อรักษาการทำงานของเครื่องจักรหรือระบบไฟฟ้า ในกรณีที่มีการขาดไฟฟ้าชั่วคราว หรือมีภัยพิบัติเกิดขึ้น เครื่อง UPS จะมีแบตเตอรี่ภายในเพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าเอาไว้ แตกต่างจากเครื่องสำรองไฟฟ้าทั่วไปอย่าง Generator ที่จะใช้เชื้อเพลิงในการสำรองไฟฟ้า

เมื่อเกิดการขาดไฟฟ้า เครื่อง UPS จะทำการส่งพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ UPS เพื่อให้ระบบสามารถทำงานต่อไปโดยไม่มีการหยุดชะงัก หรือสูญเสียข้อมูล โดยเครื่อง UPS มีขนาดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ และความต้องการใช้งานพลังงานไฟฟ้าของแต่ละอุปกรณ์ด้วยกัน

เครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่มีความสำคัญอย่างไร

เครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่มีความสำคัญอย่างไร

เครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาความเสถียรภาพขององค์กร หรือโรงงานที่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยเครื่องนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความเสียหายระหว่างการทำงาน ในกรณีที่มีปัญหาต่างๆ ที่ทำให้ระบบไฟฟ้าทำงานผิดปกติ เช่น พายุ หรือไฟฟ้าดับกระทันหัน เป็นต้น

เครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ไม่เพียงแค่ช่วยในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากความเสียหาย แต่ยังสามารถช่วยลดความเสียหายทางด้านธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากการหยุดทำงานของอุตสาหกรรม หรือออฟฟิศจนทำให้เกิดเวลาว่างที่เสียเปล่า หรือทำให้สินค้าไม่เพียงพอตามกำหนด

นอกจากนี้ เครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ยังช่วยให้กลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้งานสามารถใช้งานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและในธุรกิจบริการต่างๆ ด้วย

True Online UPS เครื่องสำรองไฟสำหรับโรงงาน และออฟฟิศ

True Online UPS เครื่องสำรองไฟสำหรับโรงงาน ออฟฟิศ

True Online UPS หรือ Online Double Conversion UPS เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูงในการป้องกันอุปกรณ์จากการขาดไฟฟ้าที่อาจทำให้อุปกรณ์หรือเครื่องมือเกิดการชำรุดเสียหายได้ โดยระบบจะรับไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า และแปลงไฟฟ้าให้เป็นกระแสไฟฟ้าแบบสแตนด์บาย (AC) จากนั้นระบบจะแปลงไฟฟ้าให้เป็นกระแสไฟฟ้าแบบดีซี (DC) แล้วเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เมื่อมีการขาดไฟฟ้าหรือเกิดไฟฟ้าชำรุด ระบบจะทำการแปลงกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่กลับมาเป็นกระแสไฟฟ้าแบบดีซี (DC) แล้วแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าแบบสแตนด์บาย (AC) อีกรอบหนึ่ง เพื่อใช้งานเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

True Online UPS เป็นเครื่องสำรองไฟที่เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานและออฟฟิศ เนื่องจากมีความแม่นยำสูงในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากการขาดไฟฟ้าหรือเกิดไฟฟ้าชำรุด และสามารถทำงานได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ True Online UPS ยังมีความปลอดภัยสูง และสามารถทำการตรวจสอบการรักษาสถานะของแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้เสมอ

วิธีการเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ (UPS)

เกณฑ์ในการเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ (UPS)

การเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ที่ถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าให้น้อยลงได้ อีกทั้งวิธีเลือกเครื่องสำรองไฟฟ้าที่ดี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบอุตสาหกรรมและสำนักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเกณฑ์ในการเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ (UPS) ก็จะมีดังนี้

พิจารณากำลังในการใช้ไฟฟ้าของออฟฟิศ โรงงาน

การพิจารณากำลังในการใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญในการออกแบบ และวางระบบไฟฟ้าในออฟฟิศและโรงงาน เนื่องจากพื้นที่ในออฟฟิศ หรือโรงงานมีขนาดใหญ่ และมีอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนิด ทำให้ต้องมีการวางแผนการใช้งานไฟฟ้าให้เหมาะสม เพื่อประหยัดพลังงานและป้องกันอุบัติภัยทางไฟฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีเลือกเครื่องสำรองไฟสำนักงาน ออฟฟิศ หรือโรงงานให้เพียงพอต่อกำลังการใช้ไฟฟ้า ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญ

การคำนวณขนาดของ UPS

การคำนวณขนาดของ UPS เป็นขั้นตอนสำคัญในการเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้ได้รับประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในการสำรองไฟฟ้าในระบบ โดยสามารถช่วยป้องกันการสูญเสียของข้อมูล หรือการหยุดชะงักการทำงานกลางทางของอุปกรณ์ได้ โดยการคำนวณขนาดของ UPS มีขั้นตอนดังนี้

  1. ระบุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการเชื่อมต่อกับ UPS ทั้งหมด
  2. คำนวณค่า VA ของแต่ละชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้สูตร VA = แรงดันไฟฟ้า (Volt) x กระแสไฟฟ้า (Amps) โดยข้อมูล Volt และ Amps สามารถดูได้จากป้ายที่อยู่ด้านหลังของอุปกรณ์ไฟฟ้า (หากอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดมีค่า VA ในหน่วยวัตต์ ให้คูณ Watt x 1.4 เพื่อหาค่า VA)
  3. รวมค่า VA ของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด
  4. เลือก UPS ที่มีกำลัง VA มากกว่าค่า VA ที่คำนวณได้จากข้อ 3.
  5. หากเลือก UPS ที่มีกำลังไฟฟ้าตรงกับค่า VA รวมของอุปกรณ์ไฟฟ้า ระยะเวลาการให้ไฟฟ้าสำรองจะสามารถทำได้เพียง 5 นาที จึงควรเลือก UPS ที่มีกำลัง VA มากกว่าค่า VA รวมของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อเพื่อให้เครื่องสำรองไฟฟ้าสามารถให้ไฟฟ้าสำรองได้นานขึ้น

UPS จ่ายพลังงานสำรองได้นานเท่าไร?

UPS จ่ายพลังงานสำรองได้นานเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ความจุของแบตเตอรี่ที่ใช้สำรองไฟฟ้า โหลดไฟฟ้าที่ต่อกับ UPS อุณหภูมิแวดล้อม และเวลาที่เครื่องมีการเปิดใช้งาน

โดย UPS จะมีการจ่ายพลังงานสำรองไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ได้เพียงเวลาจำกัด ในเวลาประมาณ 5-30 นาที ขึ้นอยู่กับขนาดและความจุของ UPS ดังนั้น การเลือก UPS ที่มีความจุและความสามารถสำรองไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้าและการใช้งานจริงของอุปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้พลังงานสำรองที่เพียงพอและมีอายุการใช้งานที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตและการบริการหลังการขาย

ชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตและการบริการหลังการขาย ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเลือก UPS เพราะเป็นตัวบ่งชี้ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงคุณภาพบริการหลังการขายที่สามารถรองรับลูกค้าได้ดี โดยบริษัทที่มีชื่อเสียงดีในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและบริการหลังการขายที่ครอบคลุมจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการจัดซื้อ UPS มาใช้

ตัวอย่างบริการและชื่อเสียงที่ดี เช่น มีการให้บริการด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ การตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างตั้งใจ การจัดหาอะไหล่และการบำรุงรักษา การรับประกันสินค้า และอื่นๆ

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันเป็นส่วนสำคัญในการเลือกซื้อสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพูดถึงสินค้าที่มีมูลค่าสูง หรือเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการทำงานอย่างเครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ โดยเงื่อนไขการรับประกันจะระบุเวลาที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายต้องรับผิดชอบการซ่อมบำรุง หรือแลกเปลี่ยนสินค้าที่เสียหายในระหว่างระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งโดยปกติจะมีเวลาการันตีอยู่ระหว่าง 1-2 ปี

นอกจากนี้ เงื่อนไขการรับประกันยังระบุเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ ที่อาจทำให้การรับประกันไม่สามารถใช้ได้ อย่างเช่น การใช้งานผิดวิธี การเปลี่ยนแปลงสินค้าด้วยตนเอง หรือสิ่งที่ส่งผลต่อสินค้าที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของผู้ผลิต

การเลือกซื้อสินค้าที่มีเงื่อนไขการรับประกันที่เหมาะสม สามารถช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะได้รับบริการหลังการขายที่ดีและมีประสิทธิภาพเมื่อเราต้องการใช้งานในระยะยาว ทั้งยังช่วยป้องกันการเสียเงินกับการซ่อมบำรุงสินค้าหรือการแลกเปลี่ยนสินค้าที่เสียหายในระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้น ในกรณีที่สินค้าไม่มีเงื่อนไขการรับประกันที่เหมาะสม ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าดังกล่าว

เครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ (UPS) คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการส่งกำลังไฟฟ้าสำรองในกรณีที่เกิดปัญหาอย่าง ไฟดับ (Outage) หรือการขาดแคลนไฟฟ้าขึ้น โดยเครื่อง UPS จะทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าสำรองให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ UPS โดยไม่ให้มีช่วงเวลาขาดไฟฟ้า ซึ่งเครื่อง UPS แตกต่างจากเครื่องสำรองไฟฟ้าทั่วไป คือ มีความสามารถในการกรอง และจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติได้ตลอดเวลา รวมถึงไม่ต้องใช้คนในการจัดการ

โดย True Online UPS เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับโรงงานและออฟฟิศหลายๆ แห่ง เนื่องจากมีความแม่นยำในการจ่ายไฟฟ้าสูงและมีความสามารถในการป้องกันอุปกรณ์จากการไหลของกระแสไฟฟ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถทำงานในระยะเวลานานๆ ได้เป็นอย่างดี

เกณฑ์ในการเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ (UPS) ก็มีอยู่หลายปัจจัย เช่น ประสิทธิภาพของเครื่อง UPS ในการจ่ายไฟฟ้าสำรอง ปริมาณและระยะเวลาในการจ่ายไฟฟ้าที่เหมาะสม ความจุของแบตเตอรี่ ชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิต การบริการหลังการขาย และเงื่อนไขการรับประกัน สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเลือกซื้อเครื่อง UPS ทั้งสิ้น เพื่อให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน