fbpx

ทำความรู้จัก Over Voltage Protection การป้องกันไฟฟ้าแรงดันเกิน

ทำความรู้จัก Over Voltage Protection การป้องกันไฟฟ้าแรงดันเกิน

ทำความรู้จัก Over Voltage Protection การป้องกันไฟฟ้าแรงดันเกิน

เหตุการณ์ไฟตก ไฟกระชาก หรือไฟฟ้าแรงดันเกินเกิดได้ตลอดเวลา จึงต้องหาอุปกรณ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และคนภายในบ้าน แล้ว Over Voltage Protection คืออะไร อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินสำคัญอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ!

ไฟฟ้าแรงดันเกิน อันตรายกว่าที่คิด

ไฟฟ้าแรงดันเกิน อันตรายกว่าที่คิด

ไฟฟ้าแรงดันเกิน คือ สภาวะของแรงดันไฟฟ้าที่ไหลเข้ามาในระบบ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเกินกำหนดในช่วงเวลาสั้นๆ โดยอันตรายของการเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าแรงดันเกิน ขณะใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แล้วไม่มีอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน หรือ Over Voltage Protection อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและคนใช้งาน หรืออาจจะส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเกิดเหตุไฟไหม้ได้

ไฟฟ้าแรงดันเกิน เกิดจากอะไร

สาเหตุของไฟฟ้าแรงดันเกิน เกิดได้ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ดังนี้

  • ปัจจัยภายใน: เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ ที่มีการโหลดใช้ไฟมากเกินกว่าปกติ ทำให้แรงดันไฟฟ้าเกินความต้านทานในการโหลด 
  • ปัจจัยภายนอก: ไฟฟ้าสถิต ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่าง ฟ้าผ่าขณะฝนตก 

โดยสาเหตุเหล่านี้เอง ต่างก็ส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่ ต้องรับแรงดันไฟฟ้าที่มากเกินกำหนด จนทำให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ มีอุณหภูมิสูงขึ้น และเกิดเป็นความเสียหายของอุปกรณ์ไฟ้าได้ในที่สุด ดังนั้น  จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงดันเกิน หรือ Over Voltage Protection เพื่อช่วยลดความเสียหายของอุปกรณ์

Over Voltage Protection ป้องกันไฟฟ้าแรงดันเกิน ได้อย่างไร

Over Voltage Protection ป้องกันไฟฟ้าแรงดันเกิน ได้อย่างไร

การป้องกันไฟฟ้าแรงดันเกิน (Over Voltage Protection) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า OVP คือ อุปกรณ์หรือวงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน ที่มาช่วยลดแรงดันของกระแสไฟฟ้า ลดกระแสไฟฟ้า ที่ไหลเกินกำหนดในช่วงเวลาสั้นๆ หรือช่วยลดแรงดันของกระแสไฟฟ้าไหลเกินจากค่าที่กำหนดไว้ โดยอุปกรณ์นี้จะหยุดการจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ลักษณะของวงจรป้องกันไฟฟ้าแรงดันเกิน

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงดันเกิน (Over Voltage Protection) เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้งาน ดังนั้น ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของวงจรการป้องกันไฟฟ้าแรงดันเกิน ว่าควรเป็นอย่างไร ดังนี้

  • ระบบการทำงานของ Over Voltage Protection ควรทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งการวัดกระแสไฟฟ้าแรงดันเกิน รวมถึงการลดกระแสไฟฟ้า เพราะหากทำงานผิดพลาด ไม่สามารถวัดไฟฟ้าแรงดันเกินหรือลดกระแสไฟฟ้าแรงดันได้เกิดได้ ก็จะทำให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานอย่างมาก
  • ลักษณะของวงจรป้องกันไฟฟ้าแรงดันเกิน จะสามารถแยกความผันผวนของแรงดันไฟฟ้ากระแสปกติ กับแรงดันไฟฟ้าเกินที่เป็นอันตรายได้
  • กรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ไฟฟ้าแรงดันเกิน และแรงดันไฟฟ้ายังคงทำงานปกติ วงจรป้องกันไฟฟ้าแรงดันเกิน จะไม่มีการรบกวนการทำงานของระบบหรือวงจรไฟฟ้าใดๆ ทั้งสิ้น
  • เมื่อเกิดไฟฟ้าแรงดันเกิน วงจรจะสามารถป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน พร้อมทั้งช่วยลดกระแสไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้แรงดันไฟฟ้าถูกจ่ายเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่

การป้องกันไฟฟ้าแรงดันเกิน สำคัญอย่างไร

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงดันเกิน (Over Voltage Protection) เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ดังนี้

  • ช่วยป้องกันความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จากการโหลดไฟใช้มากเกินกว่าปกติ หรือฟ้าผ่าขณะฝนตก เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
  • กรณีที่เกิดเหตุการณ์ระบบไฟฟ้าขัดข้อง แรงดันไฟฟ้าไม่เสถียร และกระแสไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หากไม่มีการป้องกันไฟฟ้าแรงดันเกิน ก็อาจส่งผลต่อวงจรไฟฟ้า ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร จนนำไปสู่สาเหตุของเพลิงไหม้ได้
  • เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ใช้งานในปัจจุบันต่างก็มีราคาแพงอย่างมาก หากอุปกรณ์เสียหาย ก็จะเพิ่มภาระทางการเงินโดยไม่จำเป็น แต่หากมีอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน หรือ Over Voltage Protection ก็จะช่วยลดความเสียหายของอุปกรณ์ และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อีกด้วย
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
ประเภทของ Over Voltage Protection

ประเภทของ Over Voltage Protection

เหตุการณ์แรงดันไฟฟ้าเกิน หรือไฟกระชากที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ภายในบ้าน ก็ย่อมส่งผลกระทบที่ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเสียหาย หรือทำให้เกิดเพลิงไหม้จากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการป้องกันไฟฟ้าแรงดันเกิน ไฟกระชาก ด้วย Over Voltage Protection ที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงดันเกิน ซึ่งแต่ละอุปกรณ์ก็จะเหมาะสมกับการใช้งานอย่างไรบ้าง และมีจุดเด่นที่แตกต่างกันตรงไหนบ้าง ดังนี้

Stabilizer

Stabilizer หรือ Automatic Voltage Regulator (AVR)  คือ เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันไฟฟ้าแรงดันเกิน มีหน้าที่รักษาและปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟให้มีความเสถียรและคงที่ มีจุดเด่น คือ ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ จากปัญหาไฟตก ไฟเกิน หรือไฟกระชาก และปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าให้คงที่ เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะสำหรับเครื่องจักรงานอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องทำงานตลอดเวลา

Voltage Relay

รีเลย์แรงดัน หรือ Voltage relay คือ วงจรควบคุมและป้องกันไฟฟ้าแรงดันเกินแบบอัตโนมัติ โดยรีเลย์จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ให้กลายเป็นพลังงานแม่เหล็ก เพื่อนำพลังงานมาเปลี่ยนหน้าสัมผัส (Contact) ทั้งการเปิด-ปิดหน้าสัมผัส เพื่อควบคุมทิศทางของกระแสไฟฟ้า โดยจุดเด่นของรีเลย์ คือ ทำหน้าที่เหมือนสวิตช์ไฟ เพื่อควบคุมการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆ มักนิยมใช้งานวงจรหรืองานควบคุมไฟต่างๆ

Surge Protector

Surge Protector หรือ Surge Protection Device (SPD) เป็นชิ้นส่วนสำคัญของระบบป้องกันไฟฟ้าที่เชื่อมต่อขนานกับวงจรโหลดไฟฟ้า โดยเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันไฟกระชาก หรือไฟฟ้าแรงดันเกินชั่วขณะ การทำงานของ Surge Protector คือ จะเปลี่ยนทิศทางหรือกำจัดกระแสไฟฟ้าออกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่ เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องซักผ้า เพื่อลดความเสียหายของอุปกรณ์ จึงทำให้จุดเด่นของ Surge Protector เป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินที่นิยมใช้งานและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Circuit Breaker

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) หรือเรียกสั้นๆ ว่าเบรกเกอร์ คือ อุปกรณ์สำหรับป้องกันวงจรไฟฟ้าจากความเสียหาย ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าแรงดันเกิน ที่เกิดจากการโหลดไฟฟ้าเกิน หรือไฟฟ้าลัดวงจร มีจุดเด่น คือ เมื่อเบรกเกอร์ตรวจพบว่า วงจรไฟฟ้าทำงานผิดปกติ เบรกเกอร์ก็จะตัดการทำงานกระแสไฟฟ้าโดยทันที เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และเมื่อแก้ปัญหากระแสไฟฟ้าได้แล้ว ก็สามารถเปิดเบรกเกอร์ใช้งานต่อได้ทันที อีกทั้งเบรกเกอร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน ก็มีหลายแบบ ตั้งแต่เบรกเกอร์ขนาดเล็ก ที่ใช้สำหรับภายในครัวเรือน จนไปถึงเบรกเกอร์ขนาดใหญ่ ที่ใช้สำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูง

Surge Arrester

Surge Arrester คือ อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน ไฟกระชาก จากเหตุการณ์ฟ้าผ่า หรือกระแสไฟฟ้าโหลดเกิน มีการทำงานที่คล้ายกับ Surge Protector คือ เมื่อเกิดไฟฟ้ากระชาก แรงดันไฟฟ้าขาดๆ เกินๆ ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าทำให้อุปกรณ์เสียหาย รวมถึงเมื่อเกิดไฟฟ้าแรงดันเกิน Surge Arrester ก็จะเปลี่ยนทิศทางของกระแสไฟฟ้าให้ไหลออกจากอุปกรณ์ลงไปสู่สายดินแทน และมีจุดเด่นที่สามารถติดตั้งกับเบรกเกอร์ อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว หรือไฟดูด และมักติดตามบ้านพักอาศัยทั่วไป สำนักงาน อาคารพาณิชย์ ตลอดจนอาคารอุตสาหกรรม

สรุป

ไฟฟ้าฟ้าแรงดันเกิน เป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จากปัจจัยภายนอกอย่างเหตุการณ์ฟ้าผ่า หรือปัจจัยภายในอย่างกระแสไฟฟ้าโหลดเกินความจำเป็น ทำให้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงดันเกิน (Over Voltage Protection) หรือ OVP จึงมีความสำคัญอย่างมากกับระบบไฟฟ้า เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดแรงดันเกินของกระแสไฟฟ้า พร้อมทั้งหยุดการจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน และช่วยยืดอายุการใช้ของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ให้นานขึ้นด้วย ทั้งนี้การเลือกใช้ Over Voltage Protection ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ควรเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่ง Chuphotic มีจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินที่ได้มาตรฐาน มีการรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน พร้อมบริการให้คำแนะนำ ปรึกษา และบริการหลังการขายที่ดี ให้ผู้ซื้อได้มั่นใจตลอดอายุการใช้งาน