fbpx

ใช้โซลาร์เซลล์ร่วมกับไฟบ้านทำได้อย่างไร อยากประหยัดค่าไฟต้องอ่าน

 • Home
 • เกร็ดความรู้
 • ใช้โซลาร์เซลล์ร่วมกับไฟบ้านทำได้อย่างไร อยากประหยัดค่าไฟต้องอ่าน
ใช้โซลาร์เซลล์ร่วมกับไฟบ้านทำได้อย่างไร อยากประหยัดค่าไฟต้องอ่าน

ใช้โซลาร์เซลล์ร่วมกับไฟบ้านทำได้อย่างไร อยากประหยัดค่าไฟต้องอ่าน

ในยุคที่ราคาค่าไฟเริ่มพุ่งสูงขึ้น ผู้อยู่อาศัยหลายๆ คน เริ่มมองหาตัวช่วยในการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น และหนึ่งในตัวช่วยนั้นคือ แผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถใช้ทดแทนไฟบ้านได้ แต่ก็มีอีกหลายๆ ข้อสงสัยว่าเราสามารถใช้โซลาร์เซลล์ร่วมกับไฟบ้านได้หรือไม่ หรือติดตั้งชุดโซลาร์เซลล์ใช้กับแอร์บ้านอย่างเดียวได้ไหม แล้วจะต้องทำอย่างไรในการเริ่มต้นติดตั้ง หากใครวางแผนการเลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อให้ประหยัดค่าไฟฟ้าต่อเดือนมากขึ้น บทความนี้ได้รวบรวมคำตอบมาให้แล้ว ไปดูกันเลย

โซลาร์เซลล์ 3 ระบบ ที่ต้องศึกษาก่อนติดตั้ง

โซลาร์เซลล์ 3 ระบบ ที่ต้องศึกษาก่อนติดตั้ง

สำหรับผู้ที่กำลังสนใจระบบอุปกรณ์โซลาร์เซลล์เพื่อการประหยัดค่าไฟฟ้ามากขึ้น ต้องรู้จักพื้นฐานของโซลาร์เซลล์ 3 ระบบ ที่ต้องศึกษาก่อนติดตั้ง เพราะมีความแตกต่างกัน และเพื่อเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับการใช้พลังไฟฟ้าแต่ละรูปแบบที่อยู่อาศัยมากที่สุด ดังนี้

1. ระบบออนกริด (On Grid)

แผงโซลาร์เซลล์แบบระบบออนกริด จะต้องมีการติดต่อไปยังหน่วยงานการไฟฟ้าก่อนติดตั้ง เพื่อรับมิเตอร์พิเศษมาเพิ่ม เพราะโซลาร์เซลล์แบบระบบออนกริดจะดึงพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า และต้องทำงานร่วมกับกระแสไฟฟ้าหลักของทางการไฟฟ้าด้วย เพื่อให้มีไฟฟ้าจาก 2 รูปแบบเข้าไปกระตุ้นแผงวงจรโซลาร์เซลล์ภายในแล้วระบบจึงจะสามารถจ่ายไฟให้ใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้ พลังงานไฟฟ้าส่วนที่เกินมาจากการผลิตของแผงโซลาร์เซลล์ก็สามารถติดต่อขายไฟคืนให้กับทางหน่วยงานการไฟฟ้าได้อีกด้วย เป็นระบบการใช้โซลาร์เซลล์ร่วมกับไฟบ้านโดยตรง แต่จะเน้นที่การดึงพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มากกว่า

ข้อดี

  • ลดการดึงพลังงานไฟฟ้ามาใช้โดยตรงได้มากกว่าครึ่ง ดังนั้น ราคาค่าไฟฟ้าจะลดลงเยอะมาก
  • สามารถติดต่อขายพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินจากการผลิตของแผงโซลาร์เซลล์คืนให้กับหน่วยงานการไฟฟ้าได้
  • คืนทุนได้เร็วมาก เป็นระบบที่ใช้ทุนน้อย และยังสามารถลดค่าไฟได้กับทุกรูปแบบที่อยู่อาศัย

ข้อเสีย

  • ระบบออนกริดไม่สามารถจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินไว้ได้ เพราะระบบนี้ไม่มีการใช้งานแบตเตอรี่ แต่ใช้งานจากพลังงานกระแสไฟฟ้าตรงของหน่วยงานมาร่วม
  • การจ่ายไฟเป็นไปแบบตามเวลาของแสงอาทิตย์ ซึ่งหมายความว่า ถ้าไม่มีแสงอาทิตย์แล้ว ระบบก็จะไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้พลังงานเช่นกัน
  • ต้องมีทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากหน่วยงานการไฟฟ้าจ่ายมาพร้อมกัน ระบบจึงจะทำงาน

2. ระบบออฟกริด (Off Grid)

แผงโซลาร์เซลล์ระบบออฟกริด เป็นการทำงานโดยดึงพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานกระแสไฟฟ้า แล้วมีการบรรจุพลังงานจัดเก็บไปยังแบตเตอรี่ก่อนดึงมาจ่ายกระแสไฟฟ้าในการใช้งาน เหมาะกับที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ห่างไกล หรือที่อยู่อาศัยบริเวณที่ไฟฟ้ามักจะมีปัญหา เกิดปัญหาไฟดับบ่อย และเข้าถึงการดูแลซ่อมแซมของหน่วยงานได้ยาก นับว่าเป็น Solar Cell ที่ใช้แทนกระแสไฟบ้านได้เลยนั่นเอง

ข้อดี

  • ระบบออฟกริดเป็นรูปแบบแผงโซลาร์เซลล์ที่ประหยัดค่าไฟมากที่สุด เพราะไม่มีการดึงพลังงานไฟฟ้าจากกระแสของทางหน่วยงานการไฟฟ้ามาใช้งานเลย
  • สามารถสำรองพลังงานไฟฟ้าไว้จ่ายใช้งานตอนฉุกเฉินเมื่อไฟบ้านดับได้
  • สามารถใช้งานระบบออฟกริดแทนไฟฟ้าปกติได้เลย
  • ในกรณีที่แบตเตอรี่ได้จัดเก็บกระแสไฟฟ้าจากการผลิตของแผงโซลาร์เซลล์ไว้แล้ว ก็สามารถใช้งานได้ตลอด แม้จะเป็นเวลากลางคืนหรือเป็นวันที่สภาพอากาศครึ้ม

ข้อเสีย

  • เป็นระบบที่มีราคาสูงมาก คืนทุนช้า
  • หากสภาพอากาศครึ้มต่อเนื่องก็ไม่สามารถรับพลังงานมาชาร์จเก็บในแบตเตอรี่ได้
  • ต้องมีค่าบำรุงรักษาตัวแบตเตอรี่เพิ่มเติม

3. ระบบไฮบริด (Hybrid Grid)

แผงโซลาร์เซลล์แบบระบบไฮบริด เป็นการทำงานที่ผสมผสานระหว่างแผงโซลาร์เซลล์แบบออนกริด และแผงโซลาร์เซลล์แบบออฟกริดรวมกัน ซึ่งระบบไฮบริดจะต้องใช้ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้าจากกระแสหลักจากหน่วยงานการไฟฟ้า พร้อมกับต้องมีการบรรจุพลังงานส่วนเกินเข้าไปยังตัวแบตเตอรี่ เพื่อสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้ทันที เป็นระบบที่ใช้งานได้กับทุกรูปแบบที่อยู่อาศัย แต่ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก เพราะยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุนและระบบค่อนข้างซับซ้อนเกินความจำเป็นต่อการใช้งานในจุดประสงค์หลักสำหรับระบบแผงโซลาร์เซลล์

ข้อดี

  • มีอายุการใช้งานของระบบยาวนานมาก
  • มีความทนทานและมีความปลอดภัยสูงมากที่สุด
  • สามารถดึงพลังงานไฟฟ้าออกมาใช้ได้ตลอดเวลา หากมีพลังงานสำรองจัดเก็บในแบตเตอรี่แล้ว

ข้อเสีย

  • ไม่สามารถขายพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้กับทางหน่วยงานการไฟฟ้าได้
  • การจัดเก็บพลังงานส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่ไม่สามารถจุได้เท่ากับระบบแบบออฟกริด
  • มีราคาสูงมากที่สุด ใช้เวลานานมากที่สุดในการคืนทุน
  • มีระบบวงจรที่ซับซ้อนและยากต่อการดูแลตรวจสอบ
  • ต้องมีพลังงานจากกระแสไฟฟ้าหลักของหน่วยงานการไฟฟ้ามาจ่ายด้วย จึงจะสามารถใช้งานได้ในทันที
รู้หรือไม่? ใช้โซลาร์เซลล์ร่วมกับไฟบ้าน ต้องติดตั้งระบบออนกริด

รู้หรือไม่? ใช้โซลาร์เซลล์ร่วมกับไฟบ้าน ต้องติดตั้งระบบออนกริด

ใครที่ต้องการใช้โซลาร์เซลล์ร่วมกับไฟบ้าน เพื่อให้ลดพลังงานไฟฟ้าหลักของการดึงกระแสตรงจากหน่วยงานการไฟฟ้ามากกว่าครึ่ง ระบบนั้นเรียกว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบ ระบบออนกริด เพราะอย่างที่อธิบายไปในข้างต้นแล้วว่าระบบออนกริดจะมีการลดพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากหน่วยงานการไฟฟ้า ซึ่งทดแทนพลังงานส่วนนี้ด้วยการรับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาหมุนเวียนแล้วจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์แบบออนกริดร่วมกับไฟบ้านนั่นเอง

ข้อดีของการใช้โซลาร์เซลล์ร่วมกับไฟบ้าน

เหตุผลที่ควรเลือกติดตั้งโซลาร์เซลล์ ระบบออนกริด เพื่อใช้โซลาร์เซลล์ร่วมกับไฟบ้านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีการจ่ายพลังงานไฟฟ้าโดยตรงทันที มีข้อดีดังนี้

   • ระบบแผงโซลาร์เซลล์ใช้กับไฟบ้านโดยตรง จึงสามารถดึงพลังงานจ่ายได้ทันที ไม่ต้องรอการชาร์จจัดเก็บไปยังแบตเตอรี่
   • การใช้โซลาร์เซลล์ร่วมกับไฟบ้านจะมีต้นทุนการวางระบบที่ถูกมาก คุ้มค่ากับการคืนทุนประหยัดค่าไฟฟ้าสูง และยังได้รับการดูแลจากหน่วยงานการไฟฟ้าด้วยเช่นกัน
   • การเลือกโซลาร์เซลล์กับพลังงานไฟบ้านสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้ตามปกติในทุกสถานการณ์ ทุกรูปแบบที่อยู่อาศัย แม้ว่าจะเป็นวันที่ไม่มีแดดจัด หรือเป็นวันที่ฝนตกก็ตาม

ปัญหาที่ควรระวังของระบบออนกริด

ปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนของการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบใดๆ ก็ตาม ย่อมมีปัญหาตามมาแน่นอนถ้าหากติดตั้งไม่ถูกต้อง หรือมีความประมาท เลินเล่อ สำหรับปัญหาที่มักเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออนกริด มีดังนี้

  • ระบบติดตั้งยากมาก เพราะต้องมีการติดตั้งร่วมกับระบบมิเตอร์ของทางหน่วยงานการไฟฟ้าร่วมด้วย ดังนั้นจึงต้องให้ช่างผู้ชำนาญดำเนินการติดตั้งให้เท่านั้น ผู้อยู่อาศัยไม่ควรติดตั้งเองโดยเด็ดขาด
  • ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์การใช้งานของที่อยู่อาศัย จะต้องดึงทั้งพลังงานกระแสไฟฟ้าหลักจากไฟบ้านพร้อมกับพลังงานจากแสงอาทิตย์พร้อมกัน ไม่สามารถขาดพลังงานส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้
  • ผู้อยู่อาศัยไม่ควรดัดแปลงระบบใดๆ เพื่อพยายามเปลี่ยนกำลังไฟโดยเด็ดขาด ควรให้เป็นตามมาตรฐานของหน่วยงานการไฟฟ้าเป็นผู้กำหนดกระแสการจ่ายไฟให้กับระบบออนกริด
อยากใช้โซลาร์เซลล์เฉพาะกับแอร์ที่บ้านอย่างเดียวได้หรือไม่

อยากใช้โซลาร์เซลล์เฉพาะกับแอร์ที่บ้านอย่างเดียวได้หรือไม่

ผู้อยู่อาศัยที่ต้องการเลือกชุดโซลาร์เซลล์ใช้กับแอร์บ้านเท่านั้น เพราะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหลักที่กินกำลังไฟมากที่สุด โดยเฉพาะในฤดูร้อน สามารถใช้ระบบแผงโซลาร์เซลล์กับแอร์บ้านโดยตรงแค่ส่วนเดียวได้อย่างแน่นอน และสามารถเลือกใช้ได้กับโซลาร์เซลล์ทั้ง 3 ระบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบ ออฟกริด ออนกริด และไฮบริด เพียงแค่เลือกระบบโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสมกับการใช้งานและการลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์ และสถานที่อยู่อาศัยให้ตรงกับวัตถุประสงค์ก็ถือเป็นแนวทางในการนำระบบโซลาร์เซลล์ใช้กับแอร์บ้าน หรือเลือกใช้งานเฉพาะส่วนเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยได้อย่างลงตัว พร้อมทั้งประหยัดงบประมาณในการลงทุนระบบมากกว่าด้วย แต่สำหรับบ้านที่มีไฟฟ้า หรือติดตั้งระบบออนกริดอยู่แล้ว สามารถทำต่อยอดได้ทันที ดังนี้

  • ก่อนติดตั้งระบบออนกริดไปยังส่วนของการใช้งานให้กับเครื่องปรับอากาศภายในบ้านแค่จุดเดียว ต้องดูจากค่าโหลดของตัวเครื่องปรับอากาศรุ่นที่ใช้งานอยู่ก่อน โดยดูว่ามีกำลังการใช้งานไฟฟ้ากี่ BTU มีค่าโหลดแอร์เท่าไร จึงจะสามารถทราบกำลังไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้ถึงได้ ซึ่งแอร์แต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่น แต่ละขนาดเครื่องก็จะมีข้อมูลส่วนนี้ที่แตกต่างกันไป จึงต้องทราบเรื่องนี้ก่อนถึงจะประยุกต์กับระบบโซลาร์เซลล์แบบออนกริดได้
  • ตรวจสอบอย่างละเอียดว่านอกจากการจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องปรับอากาศแล้ว ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าส่วนอื่นๆ พ่วงด้วยหรือไม่ แนะนำให้เผื่อกำลังไฟจากระบบออนกริดให้มากกว่าค่าโหลดจ่ายไปยังแอร์
  • ระบบโซลาร์เซลล์แบบออนกริดจะไม่มีตัวแบตเตอรี่ จึงสามารถวางแผนการติดตั้งได้ 3 แบบ คือ เลือกการติดตั้งโดยใช้พื้นที่หลังคาเป็นหลัก เลือกการติดตั้งโดยใช้จุดประสงค์การลดราคาค่าไฟฟ้าและการดึงกระแสไฟฟ้าตรงจากของหน่วยงานเป็นหลัก และการติดตั้งตามงบประมาณทุนหลักที่เรามี เพราะแผงโซลาร์เซลล์แบบออนกริดมีการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นต้องมีการวางระบบขนาดให้เท่ากับหรือใหญ่กว่าตัวเครื่องปรับอากาศก็ได้เช่นกัน

ไม่ใช่ทุกบ้านที่จะใช้โซลาร์เซลล์ร่วมกับไฟฟ้าได้!

ลักษณะบ้านแบบที่สามารถใช้โซลาร์เซลล์ร่วมกับไฟบ้านได้ จะต้องเป็นบ้านที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่ไฟฟ้าหลักจากหน่วยงานการไฟฟ้าสามารถเข้าถึงเป็นปกติ และมีการเข้าถึงดูแลกระแสหลักจากหน่วยงานได้ง่าย เพราะระบบแผงโซลาร์เซลล์ใช้กับไฟบ้าน หรือที่เรียกกันว่าโซลาร์เซลล์แบบออนกริดนี้ จะทำงานจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างได้ จะต้องมีการใช้งานกำลังไฟฟ้าหลักจากกระแสของหน่วยงานการไฟฟ้าร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเอง หรือควรเป็นที่อยู่อาศัยที่มีการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ตอนเวลากลางวันมากกว่ากลางคืน จะคุ้มค่ากับการเลือกใช้งานโซลาร์เซลล์ไฟบ้าน

ใช้โซลาร์เซลล์ร่วมกับไฟบ้านอย่างไร ให้ประหยัดและถูกวิธี

ใช้โซลาร์เซลล์ร่วมกับไฟบ้านเหมาะกับการติดตั้งไว้ยังที่อยู่อาศัยที่มีการใช้งานเวลากลางวันเยอะมากกว่ากลางคืน หรืออาจเป็นบริษัทเล็กๆ อย่างทีมสตาร์ตอัป ก็เหมาะกับการเลือกใช้งานโซลาร์เซลล์ระบบออนกริด เพราะการจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ที่ต้องใช้ทำงานหนักๆ ช่วงเวลากลางวันจากระบบแผงโซลาร์เซลล์นั้น จะประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น และในเวลากลางคืนก็สลับไปใช้งานระบบกระแสไฟฟ้าหลักของไฟบ้านในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป รับรองว่าคุ้มค่ามากกว่าแน่นอน หรือถ้าใครเป็นผู้ประกอบการ พนักงานที่ทำงานที่บ้าน หรือทำกิจการที่อยู่ในรูปแบบ Home office อยากให้ประหยัดและถูกวิธี สามารถทำได้ดังนี้

  • เลือกใช้งานระบบโซลาร์เซลล์ในเวลากลางวันให้เต็มประสิทธิภาพ แล้วใช้งานกระแสไฟฟ้าหลักเพียงแค่เวลากลางคืนเท่านั้น
  • อย่าลืมตรวจเช็กพลังงานส่วนเกินที่ระบบแผงโซลาร์เซลล์แบบออนกริดผลิตเกินมา แล้วดำเนินการขายคืนให้กับทางหน่วยงานการไฟฟ้า
  • หากใครต้องการต่อยอดระบบออนกริดให้มีการจัดเก็บใช้งานตอนกลางคืนเพิ่มเติมได้ ก็สามารถซื้อแบตเตอรี่เป็นพลังงานสำรองได้ จะประหยัดงบมากกว่าการเปลี่ยนรูปแบบระบบ

สรุป

การใช้โซลาร์เซลล์ร่วมกับไฟบ้าน เรียกว่าการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบออนกริด (On Grid) ซึ่งเป็นระบบที่จะดึงพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยจ่ายไฟฟ้าร่วมกับกระแสไฟฟ้าหลักหรือกระแสไฟบ้านของหน่วยงานการไฟฟ้า เพื่อให้ประหยัดค่าไฟต่อเดือนมากขึ้นเกินครึ่ง อีกทั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบออนกริดยังมีข้อดีตรงที่ ผู้อยู่อาศัยสามารถขายคืนพลังงานกระแสไฟฟ้าส่วนเกินจากการผลิตด้วยพลังงานแสงอาทิตย์คืนให้กับทางหน่วยงานการไฟฟ้าได้ เป็นการหาทุนคืนและสร้างรายได้เสริมต่อเดือนได้จริง นอกจากนี้ ใครที่ต้องการติดตั้งระบบชุดโซลาร์เซลล์ใช้กับแอร์บ้านเท่านั้น ก็สามารถทำได้ผ่านระบบแบบออนกริดนี้เช่นกัน

สามารถดำเนินการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างผู้ให้บริการด้านแผงโซลาร์เซลล์ของ Chuphotic ที่มีบริการออกแบบการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และให้คำปรึกษาหลังการขาย หากต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยงบประหยัดและได้ระบบคุณภาพสูงสุด แนะนำที่นี่เท่านั้น

Leave A Reply