บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด ได้ร่วมออกงาน Maintenance Forum 2018 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ณ โรงแรมเมเปิ้ล บางนา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด ได้ร่วมออกงาน Maintenance Forum 2018 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ณ โรงแรมเมเปิ้ล บางนา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการผลิตในการพัฒนาทักษะบุคลากร ยกระดับทักษะด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายในหัวข้อ Maintenance Technology for Maintenance 4.0 เพื่อลดความเสียหายของเครื่องนอกแผน การลดต้นทุนในงานซ่อมบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักร ซึ่งท่านจะได้พบกับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีงานบำรุงรักษา,แนวทางการลดปัญหาการเสียซ้ำของเครื่องจักร,แนวทางการเพิ่ม Reliability ให้กับเครื่องจักร และโรงงานและหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ได้แก่

ปลดล๊อกงานบำรุงรักษาโดยเทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศในการทำงานยุค Big Data
เทคโนโลยีการบำรุงรักษาเพื่อความเป็นเลิศในการทำงานของเครื่องจักร
การตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าเพื่อลดการสูญเสียพลังงานในอุตสาหกรรม / Power Quality Solution for Energy Saving and Case Study
การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเพื่อรองรับระบบ 4.0
งานนี้เหมาะสำหรับ ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel : 02-186-3010
Mobile : 092-262-0760
Line : @chuphotic (with @)
Email : ups@chuphotic.com
Website : www.chuphotic.com

20/12/2018

 

กลับ