บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Maintenance Forum 2018 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ณ The Tide Resort Bangsaen

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Maintenance Forum 2018 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ณ The Tide Resort Bangsaen

วันที่ 23 มกราคม 2562

หัวข้อการบรรยาย :
Ÿ AUTOMATION & ROBOT SELECTION / การเลือกใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับระบบการผลิต (INTEGRATION SYSTEM)
– การหาความต้องการในการใช้ระบบอัตโนมัติ
– การเลือกระบบอัตโนมัติให้สอดคล้องกับประเภทงาน
Ÿ THE BENEFIT AUTOMATION & ROBOT INVESTMENT / การประเมินความคุ้มค่าในการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิต และจุดคุ้มทุนของการลงทุน
Ÿ NEW SKILLS FOR SMART WORKERS : INDUSTRIAL ROBOT MASTER ผู้ควบคุมหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม

และพบกันเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จากชูโทิคได้ภายในงาน
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel : 02-186-3010
Mobile : 092-262-0760
Line : @chuphotic (with @)
Email : ups@chuphotic.com
Website : www.chuphotic.com

23/01/2019

 

กลับ