บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด ได้ร่วมออกงาน MODERN MANUFACTURING FORUM 2019 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ณ River Hotel Nakhon Pathom วันที่ 25 เมษายน 2562บริษัท ชูโฟทิค จำกัด ได้ร่วมออกงาน MODERN MANUFACTURING FORUM 2019 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ณ River Hotel Nakhon Pathom วันที่ 25 เมษายน 2562

หัวข้อการบรรยาย : Boost up OEE
– แนวคิด และหลักการของประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE)
– ความสูญเสียหลัก 6 ประการ (6 Big Losses)
– การจัดเก็บข้อมูล OEE ในยุค 4.0
– แนวทางในการปรับปรุง OEE
หัวข้อการบรรยาย : Total Productive Maintenance (TPM) 
– แนวคิดและหลักการของระบบ TPM
– เสาหลัก 8 ประการของ TPM (TPM 8 Pillars)
– แนวทางการบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทุกคนมีส่วนร่วม
วิทยากร : คุณชาญชัย  พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel : 02-186-3010
Mobile : 092-262-0760
Line : @chuphotic (with @)
Email : ups@chuphotic.com
Website : www.chuphotic.com

22/04/2019

 

กลับ