บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด ได้เข้าร่วมงาน MODERN MANUFACTURING FORUM 2019

เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์

 

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด ได้เข้าร่วมงาน MODERN MANUFACTURING FORUM 2019  โดยบริษัทชูโฟทิคได้นำเครื่องสำรองไฟฟ้ามากมายมาเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ เช่น Moon , Pluto , Titan

หรือจะเป็น เครื่องสำรองไฟฟ้ฟาสำหรับ Server อย่าง Venus 

วมถึงเครื่องสำรองไฟฟ้ารุ่นใหญ่ๆสำหรับโรงงานอุตสหกรรมอย่าง Uranus

25/04/2019

 

กลับ