บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด ได้ร่วมออกงาน Modern Manufacturing Forum @Chiang Mai 

เครื่องสำรองไฟฟ้าคุณภาพดี เหมาะสำหรับอุหสหกรรม

 

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด ได้ร่วมออกงาน Modern Manufacturing Forum @Chiang Mai 

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์วิว 8-9 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา) 

 

หัวข้อการบรรยาย :
– Lean Integrated Technology for 4.0 Era
– Kaizen : ปลุก Idea เพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร

บรรยายโดย : คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel : 02-186-3010
Mobile : 092-262-0760
Line : @chuphotic (with @)
Email : ups@chuphotic.com
Website : https://www.chuphotic.com

14/05/2019

 

กลับ