บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Modern Manufacturing Forum @Chiang Mai

 

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด ได้ร่วมออกงาน Modern Manufacturing Forum @Chiang Mai 

โดยบริษัทชูโฟทิคได้นำเครื่องสำรองไฟฟ้ามากมายมาเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ เช่น Moon , Pluto , Titan

หรือจะเป็น เครื่องสำรองไฟฟ้ฟาสำหรับ Server อย่าง Venus 

รวมถึงเครื่องสำรองไฟฟ้ารุ่นใหญ่ๆสำหรับโรงงานอุตสหกรรมอย่าง Uranus

28/05/2019

 

กลับ