บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

ชูโฟทิค เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ39th WUNCA@WU

พบกับเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ได้ในงาน

ชูโฟทิค เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ39th WUNCA@WU

 

มหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า Smart University for the 21 Century

 

Workshop on UniNet Network and Computer Application

 

ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

และพบกันเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จากชูโฟทิคได้ภายในงาน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

Tel : 02-186-3010

Mobile : 092-262-0760

Line : @chuphotic (with @)

Email : ups@chuphotic.com

Website : www.chuphotic.com

20/06/2019

 

กลับ