บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ Just in Time Purchasing Management Strategies : กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อแบบทันเวลาขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ Just in Time Purchasing Management Strategies : กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อแบบทันเวลา

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท ห้อง THE ACE (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

หัวข้อการบรรยาย :
– การจัดซื้อแบบ Just-in-time กับ Just-in-case
– การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อต่างๆ ให้เหมาะสม
– การจัดทำ Supplier list และ Approved Vendor List (AVL)
– Lean Inventory Solution

บรรยายโดย :
คุณอนันต์ ดีโรจนวงศ์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel : 02-186-3010
Mobile : 092-262-0760
Line : @chuphotic (with @)
Email : ups@chuphotic.com
Website : https://www.chuphotic.com/

24/07/2019

 

กลับ