บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ MAINTENANCE FORUM วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. Golden City Hotel, Rayong

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ

MAINTENANCE FORUM

การวิเคราะห์และประเมินโอกาสที่จะเกิดปัญหาหรือความเสียหายของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต หรือคาดการณ์การซ่อมบำรุงล่วงหน้าจากข้อมูลของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. Golden City Hotel, Rayong (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel : 02-186-3010
Mobile : 092-262-0760
Line : @chuphotic (with @)
Email : ups@chuphotic.com
Website : https://www.chuphotic.com/

29/10/2019

 

กลับ