บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการ ระบบ Power Quality & Energy Saving ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการ ระบบ Power Quality & Energy Saving ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

โดยวิศวกรที่มีความชำนาญด้วยมาตรฐาน ISO9001 / ISO14001 : 2015 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ CE , TIS. 1291 1:2553 2:2553 3:2555

สินค้า Chuphotic ได้รับมาตรฐาน มอก. ครบทุกรุ่น

เครื่องสำรองไฟฟ้าแนะนำ มอก

21/11/2019

 

กลับ