บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

นวัตกรรมเครื่องสำรองไฟ UPS ร่วมกับ บ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ บ.ชูโฟทิค จำกัด

นวัตกรรมเครื่องสำรองไฟ UPS ร่วมกับ บ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ บ.ชูโฟทิค จำกัด

โดยใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS รุ่น Jupiter TDX 3360 เพื่อรองรับระบบเครื่องพิมพ์ HP indigo WS6900


วันที่ 10-12 พ.ค 2561 
ณ ไบเทค บางนา

http://www.chuphotic.com

17/12/2018

 

กลับ