บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

Chuphotic Inter Thailand Youth Cup 2020

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 5 มีนาคม 2020
นำโดยผู้บริหารรุ่นใหม่ คุณชนัญชิดา ชูวิลาศ
มอบเงินสนับสนุน เพื่อจัดแข่งขันฟุตบอล 14 อะคาเดมี่  

ในรายการ Chuphotic Inter Thailand Youth Cup 2020

โดยจัดแข่งขัน วันที่ 8 มีนาคม - 19 กรกฏาคม 2020

05/03/2020

 

กลับ