บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ วันเข้าพรรษา

วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ วันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์จะต้องอยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา ๓ เดือน ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูฝน คำว่า “เข้าพรรษา” นั้น มีความหมายว่า การอยู่ประจำที่ของพระสงฆ์ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน พระสงฆ์ทุกรูปจะต้องจำพรรษา ซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียมทางพระวินัย การเข้าพรรษานั้นจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ (หากเดือน ๘ มีสองหนให้ยึดเดือน ๘ หลัง) ของทุกปีและสิ้นสุดในขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ หลายคนอาจจะสงสัยว่าในช่วงนี้พระจะออกบิณฑบาตได้ไหม คำตอบคือได้ แต่ห้ามออกไปค้างแรมที่อื่นเท่านั้นเอง ความสำคัญของวันเข้าพรรษานั้นคือ

06/07/2020

 

กลับ