บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

CHUPHOTIC เข้าร่วมงาน Modern Energy for smart city ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ โนโวเทล ระยอง

 

CHUPHOTIC เข้าร่วมงาน Modern Energy for smart city ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ โนโวเทล ระยอง
พบกับวัตกรรมสินค้าชูโฟทิค สมาร์ทโฮม อินเวอร์เตอร์ 
ขนาด 3KW,5KW เหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการประหยัดค่าไป และสำรองไฟในยามฉุกเฉิน

20/12/2018

 

กลับ