fbpx

วันพืชมงคล 2567 “พระโค” กินน้ำ หญ้า เหล้า

  • Home
  • ข่าวสาร
  • วันพืชมงคล 2567 “พระโค” กินน้ำ หญ้า เหล้า

วันพืชมงคล 2567 “พระโค” กินน้ำ หญ้า เหล้า

วันพืชมงคล 2567 “พระโค” กินน้ำ หญ้า เหล้า

พระโคแรกนาปี 2567 ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง
ผลการเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกาย ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2567 พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐาน หยิบผ้าได้ 5 คืบ พยากรณ์ว่า โหรหลวงให้คำพยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้มีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี โดยการเสี่ยงทายในปีนี้เหมือนกับการเสี่ยงทายในปีที่ผ่านมา

สำหรับของกินเลี้ยงพระโค 7 สิ่งได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า

คำพยากรณ์การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง กินน้ำ หญ้า พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร พร้อมด้วยธัญญาหาร พลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี / กินเหล้า พยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกยิ่งขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง