fbpx

31 พ.ค.ของทุกปีถือเป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก”

  • Home
  • ข่าวสาร
  • 31 พ.ค.ของทุกปีถือเป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก”

31 พ.ค.ของทุกปีถือเป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก”

31 พ.ค.ของทุกปีถือเป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก”

วันสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการเลิกบุหรี่และผลกระทบของยาสูบ
WHO กำหนดธีมวันงดสูบบุหรี่โลกปี 2567 คือ ปกป้องเด็กจากการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ
ส่วนของไทยคือ “ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า”