บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลสินค้า

แบตเตอรี่

Battery-UPS

เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า

Stabilizer / AVR

อุปกรณ์ป้องกันไปกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ

Surge

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ยี้ห้อสินค้า

งานระบบ

หม้อแปลง

เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS PLUTO Plus 2000-3000VA

เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS PLUTO Plus 2000-3000VA

เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS PLUTO Plus 2000-3000VA

ข้อมูลเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS Chuphotic PLUTO Plus 2000-3000VA #1

ข้อมูลเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS Chuphotic PLUTO Plus 2000-3000VA #2

 

 

 

Model

 

PT2000P

PT2200P

PT3000P

พิกัดกำลังไฟฟ้า

วีเอ/วัตต์ (pf0.6)

2000VA/1200W

2200VA/1320W

3000VA/1400W

เทคโนโลยี

ระบบ UPS

Line Interactive UPS with stabilizer

ระบบควบคุม

Microprocessor controlled

ระบบปรับแรงดันไฟฟ้า

Buck/Boost

ระบบไฟฟ้าขาเข้า

แรงดันไฟขาเข้า

220 โวลต์ ±25% (165-275 Vac)

ความถี่ไฟขาเข้า

50/60 เฮิรตซ์ ±10% (ตรวจสอบอัตโนมัติ)

ระบบไฟฟ้าขาออก

โหมดปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ

220 โวลต์ ±10% (198-242 Vac)

โหมดสํารองไฟฟ้า

220 โวลต์ ±5% (209-231 Vac)

ความถี่ไฟฟ้าขาออก

50/60 เฮิรตซ์ ±0.1%

รูปคลื่นไฟฟ้าขาออก

โหมดปรับแรงดันไฟฟ้า: รูปคลื่นไซน์, โหมดสํารองไฟฟ้า: รูปคลื่นไซน์ใกล้เคียงไซน์

เวลาการโอนย้ายแรงดันไฟฟ้า

น้อยกว่า 2-4 มิลลิวินาที (โหมดปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ)

พิกัดโหลดไฟฟ้าเกินกําลัง

101-120% ร้องเตือนโหลดเกินกําลังเป็นเวลา 30 วินาที เครื่องหยุดทํางานอัตโนมัติ

ระบบป้องกัน

ไฟฟ้าลัดวงจรทางด้านขาออก

หยุดการทํางานของเครื่องอัตโนมัติและเสียงเตือน

การใช้ไฟฟ้าเกินกําลัง

ป้องกันด้วย Circuit Breaker สามารถ Reset ได้

ปิดเครื่องอัตโนมัติ

ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีโหลดต่อใช้งาน (โหมดสํารองไฟฟ้า)

อัตราการคายพลังงานไฟกระชาก

320 จูล ภายใน 2 มิลลิวินาที (IC = 6500 แอมป์)

อัตรากําลังไฟฟ้าไฟกระชากสูงสุด

1,000,000 วัตต์ ภายใน 100 ไมโครวินาที

ระบบป้องกันแบตเตอรี่

แรงดันแบตเตอรี่สูง, แรงดันแบตเตอรี่ต่ํา, แบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ และปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่หมด

ระบบป้องกันฟ้าผ่าทาง Tel/Fax/ADSL

ช่องรับสัญญาณโทรศัพท์ แบบ RJ11/RJ45

ระบบกรองความถี่สัญญาณรบกวน

แบบ EMI/RFI Full time suppression

แบตเตอรี่

ชนิดแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบปิดผนึก (Sealed Lead Acid Maintenanace-Free)

ขนาดและจํานวนแบตเตอรี่

12V 7.5Ah x 4 pcs

12V 9.4Ah x 4 pcs

เวลาในการสํารองไฟฟ้า

15-30 นาที (ขึ้นอยู่กับปริมาณโหลด)

การประจุแบตเตอรี่

ระบบประจุแบตเตอรี่แบบ Boost/Float Charge

เวลาในการประจุแบตเตอรี่

90% หลังจากประจุแบตเตอรี่เป็นเวลา 5-8 ชั่วโมง

ปลั๊กจ่ายไฟฟ้า

ไฟฟ้าสํารองและป้องกันไฟกระชาก

5 ปลั๊กสํารองไฟ และ 1 ปลั๊กเครื่องพิมพ์แบบ Universal (ใช้ได้ทั้งปลั๊กแบบขากลม และขาแบน)

คุณสมบัติอื่น

ฟังค์ชั่น

โหลดเกิน, ปิดเครื่องอัตโนมัติไม่มีโหลดต่อใช้งาน, เปิดเคร่ืองจากแหล่งไฟ DC, สวิตซ์ปิดเสียงเตือน, สวิตซ์ทดสอบการสํารองไฟฟ้า, การแจ้งเตือนแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ, สภาวะเครื่องผิดปกติ

พอร์ตเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

USB port, PowerManager UPS Monitoring & Automatic Shutdown Software

ระบบแสดงผล

จอแสดงผลแบบ LCD Display

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า(AC input), แรงดันไฟฟ้าขาออก(Output), ความถี่ไฟฟ้า(Frequency), โหมดปรับแรงดัน(AVR),  โหมดสํารองไฟฟ้า(Backup), ประจุแบตเตอร่ี(Charging), แบตเตอร่ีเต็ม(Full battery), แบตเตอรี่ต่ํา(Low bat

แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ(Battery replacement), ปริมาณโหลด(Load level), โหลดเกิน(Over load) และเครื่องทํางานผิดปกติ(Fault)

ระบบแจ้งเตือน

โหมดสํารองไฟฟ้า

เสียงเตือนทุกๆ 10 วินาที

แรงดันแบตเตอรี่ต่ํา

เสียงเตือนทุกๆ 1 วินาที

โหลดเกิน

เสียงเตือนดังต่อเนื่อง

สภาวะผิดปกต

เสียงเตือนดังต่อเนื่อง

แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

จอ LCD แสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่ติดกระพริบ

อุณหภูมิ

0-45 องศาเซลเซียส

ความชื้น

0-90% โดยไม่มีการกลั่นตัว

ลักษณะทางกายภาพ

ÅÑ¡É3зÒ§¡ÒÂÀÒ3⁄4

ขนาด (กว้างXยาวXสูง) มิลลิเมตร

145X408X220

น้ําหนักสุทธิ (กิโลกรัม)

19

21

21

มาตรฐาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

มอก.1291 เล่ม 1-2553, เล่ม 2-2553, เล่ม 3-2555 : C1, CE:EN62040-1-1:2003, EN50091-2:1996

by ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

 

 

 

เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS Chuphotic PLUTO Plus 2000-3000VA #1

 

เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS Chuphotic PLUTO Plus 2000-3000VA #2

 

เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS Chuphotic PLUTO Plus 2000-3000VA #3