บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลสินค้า

แบตเตอรี่

Battery-UPS

เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า

Stabilizer / AVR

อุปกรณ์ป้องกันไปกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ

Surge

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ยี้ห้อสินค้า

งานระบบ

หม้อแปลง

EMSA 515-825kVA

EMSA 515-825kVA

 MODEL  E SD XX 0515   E SD XX 0570   E SD XX 0640   E SD XX 0715   E SD XX 0825
GROUP GEN - SET POWER STAND BY kVA 515 570 640 715 825
kW 412 456 512 572 660
PRIME kVA 470 520 585 650 750
kW 376 416 468 520 600
CANOPY DIMENSION (W x L x H) mm  1900 x 4850 x 2925  1900 x 4850 x 2925  1900 x 4850 x 2925  1900 x 4850 x 2925  1900 x 4850 x 2925 
CANOPY WEIGHT kg 5190 5370 5680 6080 6150
OPEN DIMENSION (W x L x H) mm  1900 x 4000 x 3180 1900 x 4000 x 3180 1900 x 4000 x 3180 1900 x 4000 x 3180 1900 x 4000 x 3180
OPEN WEIGHT kg  4390 4570 4880 5280 5350